روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۱۴ سرطان

جنجال های اخیر در مورد قانون رسانه ها، کمک های جامعه جهانی پس از سال ۲۰۱۴ به افغانستان و گردهمایی جوانان در کابل، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح از اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد بیرون کردن "بازنگری قانون رسانه ها" از دستور کار خود استقبال کرده و آن را "گامی نیک" توصیف کرده است.

این روزنامه نوشته که اگر اعمال تغییرات پیش بینی شده در قانون رسانه ها، فعالیت رسانه های دولتی و غیردولتی را در افغانستان با محدودیت های گسترده ای روبرو می کرد و حالا که این بحث از دستور کار دولت بیرون شده، گامی در راستای حمایت از رسانه های افغانستان برداشته شده است.

هشت صبح در همین رابطه، به بحث خودکفایی مالی رسانه ها نیز توجه کرده و نوشته که با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ و کاهش حضور جامعه جهانی، کمک های مالی این کشورها به رسانه های افغانستان نیز کاهش خواهد یافت و لازم است تا از همین حالا، مدیران این رسانه ها به فکر خودکفایی خود از نظر پولی باشند تا به نوشته روزنامه، کمیت و کیفیت کار این رسانه ها آسیب نبیند.

روزنامه آرمان ملی نیز در همین رابطه نوشته که نهادهای جامعه مدنی، باید از اعتراضهای که اخیرا در زمینه تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ به تعدیل قانون رسانه ها صورت گرفت، حمایت کرده و به نوشته روزنامه، با این کار، از "دستبرد" در قانون رسانه ها جلوگیری کنند.

این روزنامه نوشته که آزادی رسانه ها، یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان در ده سال اخیر است و نباید اجازه داد تا حلقاتی در حکومت افغانستان در پی محدود کردن کار رسانه ها شوند.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود تعهدات مالی جامعه جهانی در قبال افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ را بررسی کرده و نوشته که گزارش شده تا سال ۲۰۲۵، هفتاد میلیارد دلار در اختیار افغانستان قرار داده خواهد شد.

اما این روزنامه پرسیده که آیا معلوم است این پول چگونه مصرف می شود؟ نویسنده افزوده که اگر از فساد گسترده اداری در افغانستان جلوگیری نشود، این پول ها نیز به هدر خواهد رفت، بدون اینکه تاثیری بر زندگی مردم افغانستان داشته باشد.

روزنامه سرنوشت نوشته که بهتر است به جای هفتاد میلیارد دلار، ده میلیارد دلار در افغانستان مصرف شود، اما تضمینی برای مصرف درست و حسابی آن وجود داشته باشد.

روزنامه ویسا کشورهای همسایه ایران و پاکستان را به بدرفتاری در برابر افغانها متهم کرده و نوشته که در طول تاریخ، این دو کشور هیچ فرصتی را برای مداخله در امور افغانستان از دست نداده اند.

نویسنده ویسا اگرچه در این رابطه اسناد و شواهدی مطرح نکرده، اما نوشته که دولت افغانستان نباید در برابر این گونه بدرفتاری ها سکوت اختیار کند.

نویسنده همچنین افزوده که چرا جامعه جهانی و کشورهای که با افغانستان "پیمان های همکاری استراتژیک" امضا کرده اند، نسبت به این موارد خاموش هستند. روزنامه پرسیده که اگر در این گونه موارد حامیان بین المللی افغانستان واکنشی نشان نمی دهند، پس امضای پیمان همکاری با این کشورها به چه معناست؟

روزنامه چراغ به بهانه گردهمایی جوانان در کابل، به محتویات این نشست پرداخته و نوشته که اگرچه گردانندگان این گردهمایی می گویند که وابستگی سیاسی ندارند، اما به نوشته روزنامه، مطرح کردن مسایلی از جمله مصالحه با طالبان و پایگاه های نظامیان آمریکایی در افغانستان، این فرصت را می دهد که "نسبت به خودجوش بودن" این نشست شک کرد.

نویسنده چراغ اما نوشته که جمع شدن جوانان به دور هم در نفس خود یک اقدام نیک است، با این حال، نویسنده افزوده که این جوانان باید تلاش کنند تا به جای بحث روی مسایلی که به نوشته روزنامه، تصمیم گیری در مورد آن در بیرون از مرزهای افغانستان صورت می گیرد، به مسایلی توجه کنند که به زندگی روزمره آنها ربط دارد و می تواند در تعیین سرنوشت شان نقش بازی کند.

روزنامه افزوده که این جوانان، باید با استفاده از فرصت روی این بحث کنند که چگونه خود را "از مثلث شیطانی زر و زور و تزویر" رها کرده و خود را از افتادن در "بسترهای قومی" و جنجال های آن دور کنند.