روزنامه های کابل: شنبه، ۱۷ سرطان

کنفرانس بین المللی توکیو در باره افغانستان، اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و گشایش راه تدارکاتی ناتو از طریق پاکستان از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی انیس نوشته که نشست توکیو دستاورد بزرگی است و در این نشست در باره مسائل مهم و حیاتی در باره افغانستان و تعهد جامعه جهانی برای همکاری درازمدت با افغانستان پس از ۲۰۱۴ صحبت می شود.

قرار است این نشست فردا (۱۸ سرطان/تیر) با حضور مقامهای حدود ۷۰ کشور و سازمان بین المللی در شهر توکیو برگزار شود. کمک اقتصادی به افغانستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ موضوع اصلی این کنفرانس است.

انیس معتقد است که افغانستان برای رسیدن به رشد و خودکفایی، نیازمند کمک‌های درازمدت جامعه بین المللی است و در مقابل حکومت افغانستان اصلاحات گسترده ای را برای بهبود حکومتداری در کشور روی دست خواهد گرفت.

این روزنامه تاکید کرده که کمک های جهانی به افغانستان تنها در حد حرف نباشد، بلکه به عملی شدن و اصل موثریت این کمک ها نیز توجه شود. به نظر انیس، این کمک ها به مشارکت میان افغانستان و جامعه جهانی کمک می کند.

آرمان ملی نوشته در مورد این که جنگهای داخلی دهه هفتاد ناشی از قدرت طلبی رهبران مجاهدین بود، شکی نیست، اما به تعبیر روزنامه، "کارنامه سیاه" کسانی که به عنوان متخصص از غرب آمدند و پس از تشکیل اداره موقت در افغانستان کمتر از کار رهبران مجاهدین نیست.

به نوشته این روزنامه، این متخصصان که بیشتر در هتل ها و رستوران ها مشغول کار بودند، با چمدان های خالی وارد کشور شدند و از برکت حکومت آقای کرزی صاحب ثروتهای کلانی شدند و امروز هر کدام میلیونر است.

روزنامه افزوده که شمار آنهایی که امروز به نام دین و تخصص، قدرت و ثروت در اختیار دارند، فردا به نام قوم و زبان وارد کارزار مبارزات انتخاباتی خواهند شد و اقوام کشور را در برابر هم قرار خواهند داد تا از آب گل آلود ماهی مراد گیرند.

روزنامه وحدت آقای کرزی را متهم به داشتن "نگاه پوپولیستی" کرده و نوشته که او در طول یازده سال گذشته از اظهارات پوپولیستی به خوبی بهره برده است. به نظر نویسنده، آقای کرزی طوری سخن گفته که گویا او تازه به نقش احزاب جهادی در جنگهای داخلی پی برده است.

آقای کرزی روز پنجشنبه گذشته گروههای جهادی، طالبان و حزب اسلامی را متهم کرد که با راه انداختن جنگهای داخلی در دهه هفتاد خورشیدی، کابل را ویران و زمینه ورود خارجی به افغانستان را فراهم کردند.

سرمقاله نویس وحدت افزوده که مداخله خارجی‌ها در قضیه افغانستان، عامل اصلی به قدرت رسیدن شخص رئیس جمهوری پس از یازده سپتامبر بود و او سوار بر هواپیمای آمریکایی‌ها به افغانستان فرودآمد و به کمک خارجی حکومت تشکیل داد.

نویسنده تاکید کرده که آقای کرزی نباید از یاد ببرد که او بارها به دلیل این که قدرت را از احزاب جهادی و از جمله جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی به صورت مسالمت آمیز تحویل گرفت، اظهار تشکر کرده است، اما حالا پس از ناکارآمدی و فساد، لب به انتقاد گشوده است.

به باور وحدت، شاید آقای کرزی به این دلیل این انتقادها را مطرح کرده که او بار مسئولیت های انجام نشده را خود را به دوش خارجی ها و احزاب داخلی می گذارد و خود با رویکردی جدید به کار ادامه دهد، نویسنده اما افزوده که حالا دیگر مردم با ادبیات عوام‌گرایانه او آشنا شده اند.

ماندگار در گزارش صفحه اول خود با عنوان "کرزی دچار عذاب وجدان شده است"، اظهارات او را "عوامفریبانه" و "مملو از تناقضات تاریخی" خوانده است. نویسنده هشدار داده که "افغانستان با چنین سخنرانی های غیرمسئولانه به هیچ جایی نمی رسد، نه به صلح، نه به توسعه اقتصادی و سیاسی".

این روزنامه در سرمقاله خود سخنرانی آقای کرزی را "عجیب و غریب" خوانده و نوشته که گروه طالبان و بعضی کشورهای همسایه افغانستان را "اشغال شده" و حکومت افغانستان را "دست نشانده" می خوانند و سخنان آقای کرزی جای هیچ بحثی در این مورد نگذاشت.

ماندگار انتقاد کرده که او خود "بلندگوی آنها شده" و سخنان آنها را به گوش مردمی رساند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ او را انتخاب کردند. به نظر ماندگار، حالا باید طالبان و این کشورهای همسایه شکرگزار باشند.

هشت صبح باز شدن راه تدارکاتی ناتو در پاکستان را مهم دانسته و در سرمقاله خود نوشته که آمریکایی ها حاضر نشدند که بیشتر خواستهای پاکستان برای گشایش این مسیر را بپذیرند. به نظر نویسنده، مقامهای آمریکایی نه عذرخواهی کردند، نه حاضر به کاهش حملات هواپیماهای بی سرنشین شدند و نه امتیازهای کلان مالی به پاکستان دادند.

پاکستان این مسیر را حدود هفت ماه پیش و در پی کشته ۲۴ سرباز پاکستانی در پی حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی بست و تاکید کرد که تا زمانی که آمریکا در این مورد عذرخواهی نکرده، آن را نخواهد گشود. اخیرا در پی عذرخواهی آمریکا از این بابت، این راه گشوده شد.

هشت صبح افزوده که وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای از بابت کشته شدن ۲۴ سرباز پاکستانی تنها اظهار تاسف کرده، اما پاکستانی ها تبلیغ می کنند که آمریکا به دلیل کشته شدن این سربازان عذرخواهی کرده است. به نظر نویسنده، پاکستان در پی هفت ماه چانه زنی، حاضر به پذیرش حداقل شرایط شد.

سرمقاله نویس هشت صبح در ادامه اظهار نگرانی کرده که نکند آمریکا و ناتو در بدل گشایش مسیر تدارکاتی پاکستان، دست این کشور را در مورد افغانستان باز بگذارد از تلاش برای نابودی پناهگاههای تروریستی دست بردارند. نویسنده هشدار داده که در این صورت این امر برای آمریکا اشتباه استراتژیک خواهد بود.

مطالب مرتبط