حامد کرزی در مورد فساد: یک دست صدا ندارد

Image caption حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان چند هفته پیش در سخنرایی در مجلس نمایندگان از برنامه وسیع دولت پرده بلند کرد

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان یک بار دیگر چگونگی کمک‌های جامعه جهانی را یکی از عوامل گسترش فساد در افغانستان خواند.

آقای کرزی در جریان یک نشست خبری که در آخرین روز سفرش به ژاپن در توکیو برگزار شد، گفت "صدا از یک دست بلند نمی شود".

آقای کرزی بر مبارزه با فساد در نهادهای افغانی و همچنین در روند کمک های کشور های کمک کننده تاکید کرد.

او گفت "مقام های عالی رتبه دولت که شاید در فساد دست داشته باشند، نباید مصئون باشند، آنانی‌که قرارداد های بزرگ با هم پیمانان ما دارند و از آن طریق در دولت نفوذ کرده اند، نباید مصئون باشند".

جامعه جهانی همواره از موجودیت فساد و عدم جدیت دولت افغانستان در مبارزه با فساد انتقاد کرده است.

اما آقای کرزی در سال‌های اخیر تنها دولت خودش را مسئول ایجاد و گسترش فساد نمی داند.

او پیوسته از عدم شفافیت در روند و مدیریت کمک‌های جهانی به افغانستان انتقاد کرده است.

برنامه‌های دولت

منابع دولت افغانستان از طرح یک برنامه سه محوری اصلاحات اداری که شامل مبارزه با فساد اداری، تقویت نهادهای دولتی و حکومت داری خوب است، خبر داده اند.

ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری، در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که برنامه دولت مراحل مختلف دارد.

او گفت "در قدم اول، رئیس جمهوری در شورای ملی این موضوع را مطرح کرد، قدم دوم، صادر شدن احکام حکومتی به تمام وزارت خانه‌ها، نهاد های دولتی و حکومتی بود، که شد ".

آقای فیضی برنامه مبارزه با فساد دولت را "وسیع" خواند.

کنفرانس توکیو به منظور جلب کمک به افغانستان روز یکشنبه ۱۸ سرطان/تیر در ژاپن برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس بر یک میکانیسم حسابدهی موافقت کرده اند، که بر اساس آن وزیران خارجه کشورهای کمک دهنده همراه با نماینده دولت افغانستان، هر دوسال یک بار برای ارزیابی کمک ها و برنامه ها با هم دیدار خواهند کرد. آن عده از کشور هایی‌که در کنفرانس توکیو تنها وعده کمک پنج ساله کرده اند، پس از ارزیابی این کنفرانس تجدید تعهد خواهند کرد.

در کنفرانس توکیو بر پاسخگویی دو جانبه دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، تاکید شده است.

کشور های شرکت کننده در کنفرانس، کمک های خود را به مبارزه دولت افغانستان با فساد، تلاش برای حکومتداری خوب و رعایت حقوق بشر مشروط کرده اند.

مطالب مرتبط