استعفای دسته جمعی مدیران ارشد اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان

Image caption کارمندان ارشد اداره آیسا، رئیس این اداره را به استفاده شخصی از امکانات دولتی متهم کرده است

هفت تن از مدیران ارشد اداره حمایت ازسرمایه گذاری افغانستان(آیسا) بطوردسته جمعی ازوظایف خود استعفا کرده اند.

آنها رئیس این اداره را به سواستفاده ازدارایی های این اداره، و نصب دوستان و هم حزبی هایش در پست های مهم این اداره متهم کرده و گفته اند که به همین دلیل از وظایف خود کنار می روند.

آنها از حامدکرزی هم تقاضا کردند که به این موضوع رسیده گی کند.

درهمین حال رئیس اداره ایسا اتهامات در مورد خودش را بی اساس خوانده است.

مدیران ارشد آیسا گفته اند رئیس این اداره دو ماه قبل از سوی وزارت تجارت بدون طی کردن روند قانونی منصوب شده است.

اداره آیسا یکی از نهاد های مدرن در افغانستان به شمار می آید، نهادی است که برای تشویق سرمایه گذاری و ایجاد سهولت در کار سرمایه گذاران کار می کند.

وزیر تجارت، وزیر خارجه و وزیر اقتصاد از اعضای هیات رهبری این اداره هستند و وزیر تجارت ریاست هیات رهبری را بعهده دارد.

این اداره در سال ۱۳۸۱ خورشیدی ایجاد شد و تاکنون توانسته است حدود ۹ میلیارد سرمایه خصوصی داخلی و خارجی را جذب کند.

هفت تن از مدیران ارشد آیسا که به تازگی استعفا کرده اند می گویند، رئیس اداره آیسا، ساختمان گران بهایی را ماهانه ۲۵ هزار دلار اجاره کرده و آن را ره میهمان خانه شخصی خود بدل کرده است.

خرید وسایل قیمتی، استفاده شخصی از امکانات اداره آیسا، تجمل گرایی بیش از حد، حقوق ماهانه یازده هزار دلاری و نصب هم حزبی‌ها و اقارب رئیس در پست های مهم، از دیگر دلایل استعفای این افراد اعلام شده است.

مدیران ارشد آیسا، استعفای دسته جمعی خود را گامی در راستای مبارزه با فساد اداری می دانند و از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواسته اند، به این مساله رسیدگی کنند.

این افراد می گویند حاضر اند شواهد و مدارکی را در مورد ادعا های خود، در اختیار رئیس جمهوری افغانستان قرار دهند.

اما وفی الله افتخاری رئیس اداره آیسا این اتهامات را رد کرده و گفته است که شنیدن خبراستعفای دسته جمعی اعضای ارشد اداره آیس، او را تکان داده است.

او با اشاره به اعتراض کارمندانش در مورد انتصاب او به ریاست اداره آیسا می گوید این انتصاب غیر قانونی نبوده و او مستحق رسیدن به چنین پستی بوده است.

آقای افتخاری می گوید ازیک دانشگاه در پاکستان کارشناسی ارشد دارد و تجربه کافی هم برای پیشبرد ریاست آیسا را دارد. آقای افتخاری می گوید قبلا در پست های مهمی در وزارت دارایی و تجارت، کار کرده است.

این نخستین استعفای دسته جمعی یک اداره در افغانستان در سالهای پس از سقوط طالبان است و در حالی صورت می گیرد که آقای کرزی وعده مبارزه جدی علیه فساد اداری را به مردم کشور خود و کمک کنندگان جامعه جهانی داده است.

آقای کرزی پس از بازگشت از کنفرانس توکیو، اعلام کرده است که مبارزه با فساد اداری از جدی ترین برنامه های او است و یک طرح ۱۲ ماده ای را برای مبارزه با فساد اداری روی میز خود دارد.

هر چند آقای کرزی هنوز جزئیات برنامه اش در مبارزه با فساد اداری را توضیح نداده اما اعلام کرده است که مردم بزودی شاهد تغییراتی به منظور انجام اصلاحات و مبارزه با فساد خواهند بود.

استعفای اعضای آیسا ظاهرا رئیس جمهوری را در عمل به چالش جدی فرا می خواند و نشان خواهد داد که رئیس جمهوری در وعده اش برای مبارزه با فساد تا چه حدی جدی است.

مطالب مرتبط