روزنامه های کابل: شنبه، ۲۴ سرطان

روزنامه های چاپ امروز کابل عمدتا به نقد و بررسی اظهارات اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد مبارزه با فساد پرداخته اند.

هشت صبح نوشته که مصادیق فساد اداری در افغانستان روشن است و اگر آقای کرزی اراده جدی برای مبارزه با آن دارد، باید از همین مصادیق شروع کند. روزنامه پرونده کابل بانک را نمونه روشنی از فساد اداری و سوء استفاده از قدرت دانسته است.

روزنامه با اشاره به طرح تازه آقای کرزی برای مبارزه با فساد نوشته که آقای کرزی می تواند در اولین اقدام، به پرونده این بانک خصوصی رسیدگی کند که متهمان ورشکسته شدن آن هم مشخص هستند و ظاهرا یک پرونده رسمی نیز در این مورد در دادستانی کل کشور ترتیب شده است.

اخیرا آقای کرزی پس از بازگشت از سفر توکیو در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که این طرح چهارده ماده ای در زمینه مبارزه با فساد روی میز او قرار دارد و مردم افغانستان به زودی شاهد انجام اصلاحات گسترده ای خواهند بود.

هشت صبح نوشته که اخیرا رئیس کمیسیون تصفیه حساب کابل بانک اعلام کرد که برادر آقای کرزی و برادر مارشال قسیم فهیم معاون او، وامهای خود را به این بانک پس داده اند. نویسنده تاکید کرده که آقای کرزی خود باید در این مورد به مردم بگوید که آیا واقعا همین طور است یا نه.

این روزنامه در ادامه افزوده که یکی از دلایل گسترش فساد اداری عدم محاکمه آن عده از مقامهای ارشد دولت است که به دست داشتن در فساد اداری متهم شده اند. به نظر هشت صبح، این وضعیت مردم و جامعه جهانی را نا امید کرده است.

ماندگار مبارزه با فساد و انجام اصلاحات را، که آقای کرزی در بازگشت از کنفرانس توکیو آن را به مردمش وعده داد، "یک شعار و یک دروغ" دانسته و او را متهم کرده که اراده لازم در این مورد ندارد. نویسنده فساد در حکومت آقای کرزی را به بیماری تشبیه کرده و اظهارات اخیر او را به نوشداروی پس از مرگ.

احمد عمران در این مطلب نوشته که مبارزه جدی با فساد به آسیب شناسی، اراده همگانی و ملی و همچنین اولویت بندی نیاز دارد که به باور نویسنده، آقای کرزی در این زمینه برنامه‌ریزی نکرده است. مقاله‌نویس ماندگار افزوده که رئیس جمهوری "صداقت" لازم هم در این مورد ندارد.

ماندگار در سرمقاله خود نوشته که حکومت آقای کرزی در ده سال گذشته نشان داد که برای مبارزه با فساد عزم جدی ندارد و علاوه بر آن، جامعه جهانی نیز در این مدت در قبال مبارزه با فساد مالی و اداری در افغانستان جدی نبوده است.

به نوشته این روزنامه، هنوز خانواده آقای کرزی در ردیف اول پیمانکاران قراردادهای بزرگ اقتصادی در افغانستان است و به رغم انتقادهای آقای کرزی در این مورد، کار عملی در این زمینه انجام نشده است. روزنامه هشدار داده که اگر کار جدی برای مبارزه با فساد انجام نشود، کمکهای جهانی بر باد خواهد رفت.

اما روزنامه ویسا در مطلبی با عنوان "جامعه جهانی و مسئولیت همکاری در مبارزه با فساد" نوشته که این بار آنچه که باعث امیدواری نسبت به آینده می شود، ابراز علاقه جامعه جهانی در زمینه نظارت بر روند مصرف کمکهای جهانی به افغانستان است.

به نوشته روزنامه، در کنفرانس توکیو قرار شده که پس از این از نحوه مصرف کمکهای جهانی در افغاسنتان حسابگیری خواهد شد و وزیران خارجه کشورهای کمک کننده هر دو سال یک بار با نماینده افغانستان چگونگی مصرف و موثریت این کمکها را بررسی خواهند کرد.

نویسنده ویسا افزوده که شرط گذاری جامعه جهانی برای مصرف شفاف کمکهای بین المللی به افغانستان، ممکن است جدیت دولت افغانستان برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در مصرف کمک ها را هم در پی داشته باشد.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود نوشته که بر اساس طرح تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ، پس از این به خانواه های خبرنگارانی که در وقت اجرای وظیفه یا انجام کارهای مرتبط با خبرنگاری کشته می شوند، کمک مالی صورت می گیرد.

انیس افزوده که این وزارت به تازگی این طرح را تهیه کرده و به زودی برای تصویب به شورای وزیران خواهد فرستاد و پس از امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد.

روزنامه از قول سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ نوشته که به موجب این طرح، اگر خبرنگاری در وقت اجرای کار یا کارهای مرتبط با حرفه خبرنگاری کشته یا معلول شود، فرزندان او تا رسیدن به سن رشد قانونی تحت حمایت مالی دولت قرار خواهند گرفت.

مطالب مرتبط