روزنامه های کابل: چهارشنبه، ۲۸ سرطان

اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد "بازخواست" از شورشیان در برابر حملات شان در افغانستان و محاکمه سرباز افغان که نظامیان فرانسوی را در شمال کابل کشته بود، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار، منتقد حکومت افغانستان، در سرمقاله خود اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را بررسی کرده که گفته بود گروه های شورشی در افغانستان در برابر حملاتی که به اهداف غیرنظامیان انجام می دهند، پاسخگو خواهند بود.

این روزنامه اما نوشته که آقای کرزی اگرچه برای نخستین بار به این مسئله توجه کرده، ولی در سخنرانی خود یک بار هم در این مورد از گروه طالبان نام نبرد.

نویسنده ماندگار افزوده که بدنبال حمله انتحاری اخیر در ولایت سمنگان و کشته شدن احمد خان سمنگانی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، آقای کرزی در پی ترمیم مسئله است و می خواهد با این اظهارات به مردم نشان دهد که در برخورد با شورشیان و طالبان جدی است.

روزنامه نوشته که تا زمانی این اظهارات را مردم افغانستان جدی نمی گیرند که شاهد اقدامات عملی در زمینه بازخواست از طالبان در برابر حملات شان نباشند.

روزنامه سروش ملت نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که "جنایات در حافظه تاریخ ثبت می شود."

این روزنامه نوشته که در شرایط کنونی، مصالحه با گروه های شورشی مسلح نیاز اصلی دولت و مردم افغانستان است، اما به نوشته روزنامه، در حالی که دولت افغانستان دروازه های گفتگو و مذاکره را با طالبان باز نگهداشته، ادامه حملات انتحاری و بمبگذاری های این گروه را چگونه می توان توجیه کرد؟

نویسنده سروش ملت افزوده که بدون شک نسل های آینده در مورد این شرایط و برخورد گروه طالبان با درخواست های پی هم مصالحه، قضاوت خواهند کرد.

روزنامه چراغ نوشته که آقای کرزی با مطرح کردن "بازخواست" از شورشیان در برابر اعمال شان، به موضوعی اشاره کرد که به نوشته روزنامه، دیر زمانی بود از ذهن سیاستمداران بیرون شده بود.

نویسنده چراغ نوشته که اگر این اظهارات "تاکتیکی و موسومی" نباشد، می تواند امیدواری در مورد تطبیق عدالت را در دل افغانها زنده کند.

روزنامه باور سرمقاله خود را به بررسی حکم اعدام به یک سرباز افغان که پنج نظامی فرانسوی را اوایل امسال در ولایت کاپیسا کشته بود، اختصاص داده و پرسیده که چگونه سربازان ناتو که در گذشته به قتل غیرنظامیان در افغانستان متهم شده اند، محاکمه نمی شوند؟

این روزنامه نوشته که هر کسی در صورتی که جرمی را مرتکب می شود، باید مجازات شود، اما با توجه به شرایط افغانستان، آیا حکم اعدام به یک سرباز به دلیل کشتن سربازان فرانسوی و در عین حال چشم پوشی از کشتار غیرنظامیان از سوی نیروهای ناتو کار درستی است؟

نویسنده باور در همین زمینه به سرباز آمریکایی اشاره کرده که تعدادی از غیرنظامیان را شب هنگام در خانه هایشان در ولایت قندهار به رگبار بست و پرسیده که مردم افغانستان می خواهند بدانند جریان محاکمه این سرباز به کجا رسید؟