روزنامه های کابل: دوشنبه، ۲ اسد

گزارشها در مورد حملات راکتی به ولایات شرقی افغانستان و آنچه که افزایش "شورش مردمی" علیه طالبان خوانده می شود، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه باور به "حملات راکتی" به ولایات شرقی کنر و نورستان پرداخته و نوشته که نیاز است دولت افغانستان برای بررسی این حملات که از خاک پاکستان صورت می گیرد، با سران نظامی این کشور تماس برقرار کند.

نویسنده به این باور است که سیاست های پاکستان از سوی سران نظامی این کشور مشخص می شود که گفتگوی دولت افغانستان با وزارت خارجه و یا ریاست جمهوری پاکستان در این عرصه کارساز نیست.

روزنامه سرنوشت نیز به همین مسئله توجه کرده و نوشته که دولت افغانستان در برابر حفاظت از جان شهروندان این کشور مسئولیت دارد و با توجه به این مسئولیت، باید از ادامه حملات راکتی به نورستان و کنر جلوگیری کند.

نویسنده سرنوشت افزوده که یکی از راه های جلوگیری از این حملات، می تواند شکایت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و راه دیگر، به نوشته روزنامه، کشیدن پای آمریکا در این مسئله و وارد کردن فشار بین المللی بر پاکستان است.

این روزنامه نوشته که افغانستان حالا متحد استراتژیک آمریکا است و با توجه به قرارداد همکاری میان دو کشور، آمریکا باید از افغانستان در این گونه موارد حمایت کند.

روزنامه ویسا نوشته که با ادامه حملات راکتی به افغانستان، زمان آن رسیده که دولت افغانستان با جدیت و صراحت با مقامات پاکستانی در این مورد وارد گفتگو شوند.

این روزنامه نوشته که این حملات برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست و همزمان باید از جامعه جهانی نیز پرسیده شود که چرا در این زمینه خاموشی اختیار کرده اند؟

روزنامه سروش ملت نوشته که مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا تعهد کرده که مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.

نویسنده سروش ملت پرسیده که پارلمان افغانستان، چه راه نرفته ای را دنبال خواهد کرد که به ریشه کن کردن فساد در افغانستان منجر شود؟

این روزنامه افزوده که هر نهادی، به شمول پارلمان افغانستان، قبل از مبارزه با فساد در دستگاه دولتی، نیاز دارد تا خود را از فساد پاک کند، در غیر آن، به نوشته روزنامه، شعار مبارزه با فساد به روزمرگی تبدیل شده و فایده ای نخواهد داشت.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به "جنبش های مردمی" علیه گروه طالبان در افغانستان پرداخته و نوشته که اگرچه معلوم نیست بسیاری از این قیام ها از کجا آب می خورد، اما نفس اعتراض علیه گروه طالبان از سوی مردم، می تواند امیدوار کننده باشد.

این روزنامه نوشته که شورش ها در غزنی، فاریاب و نورستان و همچنین هشدار علمای دینی لغمان به طالبان، نشان می دهد که این گروه به شدت در حال از دست دادن جایگاه مردمی خود، حتی در ولایات جنوب و جنوب شرقی هستند.

نویسنده ماندگار افزوده که افزایش این حرکت ها، به همان اندازه که برای افغانستان امیدوار کننده است، گروه طالبان را نسبت به آینده حضور شان در این کشور نگران می کند.