پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مثنوی معنوی مولوی، بخش هژدهم

برای تهیه این برنامه‌ها به نسخه‌های مختلف چاپی و صوتی مثنوی مراجعه شده است. سعی بر این بوده که بیشترین دقت در خواندن درست این کتاب بزرگ به کار گرفته شود.

با این همه از شنوندگان می‌خواهیم برای هرچه بهتر شدن بازپخش‌ این برنامه ها نظرات‌شان را با ما در میان بگذارند.

نشانی ایمیل ما این است:dari@bbc.co.uk

برنامه "مثنوی معنوی روی امواج بی بی سی" در بخش‌های نیم ساعته هر سه‌شنبه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه شب به وقت افغانستان پخش می شود و پنجشنبه‌ها در همان ساعت باز پخش می‌شود.

این برنامه‌ها را مینه بکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کرده اند.