روزنامه های کابل: شنبه، ۷ اسد/مرداد

روزنامه‌های چاپ امروز کابل عمدتا به بررسی و تحلیل فرمان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد مبارزه با فساد اداری و مالی در نهادهای دولتی پرداخته اند.

آقای کرزی روز پنجشنبه، ۵ اسد/مرداد یک فرمان ۱۶۴ ماده‌ای در این مورد صادر کرد و از نهادهای دولتی خواست که در ماههای آینده تقویت نهادهای دولتی و مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهند.

فساد اداری از چالشهای اصلی حکومت آقای کرزی است و اخیرا جامعه بین المللی در برابر وعده پرداخت ۱۶ میلیارد دلار کمک به افغانستان، از دولت این کشور خواست که مبارزه با فساد را شدت بخشد و در راستای شفاف‌سازی نحوه مصرف کمکها تلاش کند.

هشت صبح در تیتر اول خود پرسیده که آیا "فرصت برای اصلاحات باقی است؟" و در سرمقاله خود فرمان تازه آقای کرزی را "دیرهنگام" خوانده و نوشته که سوال این است که آیا صدور این فرمان در راستای مبارزه با فساد موثر واقع خواهد شد یا نه.

به تعبیر نویسنده، این فرمان "پس از یک دهه ناکارآمدی صادر شده" و جمع‎بندی و تهیه گزارش‎هایی که در این فرمان خواسته شده، نیازمند یک سال زمان است و پس از آن آقای کرزی برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده و عملیاتی شدن تصمیم‌هایش در این مورد، فرصت اندکی خواهد داشت.

هشت صبح افزوده که در این فرمان به برنامه‌هایی اشاره شده که اصولا زمانی برای اجرای آنها نمانده و از جمله آقای کرزی دستور داده که برنامه عملی برای آماده ساختن شهر غزنی عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلامی در سال ۲۰۱۳ تهیه شود. نویسنده پرسیده که چرا در پنج سال گذشته چنین دستوری صادر نشد و حالا که زمانی برای آن نمانده، صادر می‌شود.

نویسنده تاکید آقای کرزی بر "تفکیک قوا" را "جالب" خوانده و نوشته که او در حالی بر این اصل تاکید کرده که در ده سال گذشته حکومت به آن هیچ‎گاه پابند نبود. روزنامه اخراج ۹ عضو مجلس "در سایه تفنگ" و ابقای رئیس قوه قضائیه را "خلاف موازین" تفکیک قوا و درخواست آقای کرزی از پارلمان بر نظارت از کارکردهای حکومت را "مسخره" دانسته است.

روزنامه باور در سرمقاله خود با عنوان "آیا فرمان رئیس جمهوری جلو فساد را می‌گیرد؟"، نوشته که اخیرا آقای کرزی در پی درخواست جامعه جهانی برای مبارزه با فساد، تلاش دارد که جدیت خود را در این زمینه نشان دهد و کمکهای جهانی را به دست آورد.

به باور روزنامه، عدم اجرای برخی از مواد قانون اساسی و برخی قوانین دیگر باعث ایجاد فساد در نهادهای دولتی شده است. نویسنده پرسیده که صدور فرمان تازه آقای کرزی تا چه حدی به اجرای قوانین در مورد مبارزه با فساد کمک می‌کند.

باور تاکید کرده که اگر آقای کرزی واقعا قصد مبارزه با فساد دارد و می‌خواهد که به جامعه جهانی و مردم افغانستان نشان دهد که در این راستا مبارزه می‌کند، باید با تعهد کامل در این زمینه گام بردارد.

نویسنده تاکید کرده که رئیس جمهوری باید برای مبارزه جدی، مصلحت‌های گروهی، قومی و زبانی را کنار بگذارد و براساس معیارهای ملی و در راستای منافع ملی، مبارزه با فساد را شدت بخشد و با خلافکاران برخورد جدی کند.

روزنامه شاخص در تیتر اول خود نوشته که "مبارزه با فساد بازیچه نیست، هزینه است". روزنامه با اشاره با واکنشهای متفاوت در مورد صدور فرمان تازه آقای کرزی، نوشته که نگاهها در بیرون از کاخ ریاست جمهوری در باره این فرمان "متفاوت" است.

به نوشته شاخص، آگاهان این فرمان را "در بهترین حالت، سندی برای ناکامی‎های ششمین دولت ناکام جهان" می‌دانند. نویسنده افزوده که در این فرمان نواقص حکومت به صورت مفصلی توضیح داده شده، اما راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد نشان داده نشده است.

این روزنامه در ادامه مطلب نوشته که کمترین هزینه مبارزه با فساد، "قربانی کردن بخشی از کابینه و تیم حاکم" است و با دور کردن آنها از مراجع تصمیم‌گیری، باید راه را برای مبارزه با فساد در حکومت باز کرد. شاخص پرسیده که آیا رئیس جمهوری می‌تواند پرداخت چنین هزینه ای را بپذیرد.

روزنامه سخن جدید هم در سرمقاله خود شک و تردیدهایی را در مورد موفقیت دولت در مبارزه با فساد مطرح کرده و نوشته که چالشها در برابر اجرای این فرمان به حدی زیادی است که باورمندی به موفقیت آن را کم کرده است.

نویسنده تاکید کرده که بهتر این است که رئیس جمهوری و تیم تصمیم‌گیرنده این مساله را بررسی کند که آیا می‌تواند موانع موجود را بردارد و راه ده ساله را در یک سال بپیماید و نابسامانی ده ساله را با صدور یک فرمان سامان بخشید.

مطالب مرتبط