پلیس افغان به جرم 'جاسوسی' به زندان محکوم شد

هرات حق نشر عکس a
Image caption هرات با ایران مرز مشترک دارد

دادگاهی در غرب افغانستان، یک مامور پلیس مرزی این کشور را به جرم جاسوسی به یک کشور همسایه، به تحمل شانزده سال زندان محکوم کرده است.

غلام رسول منصور، قاضی دادگاه ابتدایی، جرم این مامور پلیس را "خیانت به وطن" اعلام کرد.

مقامات رسما از کشوری که این فرد ظاهرا به آن جاسوسی می کرده نام نبرده اند، اما یک مقام افغان که نخواست نامش افشا شود، به بی‌بی‌سی گفت که این فرد متهم به جاسوسی به کشور ایران بوده است.

جزئیات این اتهام و اینکه چه اطلاعاتی را این فرد توانسته به کشور بیرونی افشا کند، منتشر نشده است.

حکم دادگاه ابتدایی در مورد این مامور پلیس نهایی نیست و مقامات گفته اند که فرد متهم می تواند خواستار برگزاری دور بعدی جلسه دادگاه شود.

در سالهای اخیر، در چندین مورد افرادی متهم به "جاسوسی" در افغانستان به دادگاه کشیده شده اند و در بسیاری موارد، اتهام علیه این افراد، جاسوسی به کشورهای ایران و پاکستان بوده است.

سال گذشته نیز یک شهروند افغان که متهم بود به کشور ایران جاسوسی می کند، به شانزده سال زندان محکوم شد.

این فرد که سالها در ایران زندگی می کرد، در نخستین سفر به زادگاهش، هرات، بازداشت شد.

مقامات اما در گذشته افشا نکرده اند که "جاسوسی" این افراد در چه سطحی بوده و به چه نوع اطلاعاتی دسترسی داشته اند.