مجلس افغانستان وزرای دفاع و کشور را سلب صلاحیت کرد

حق نشر عکس BBC World Service

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان وزرای داخله/کشور و دفاع این کشور را رد صلاحیت کرده اند.

مجلس نمایندگان افغانستان بسم‌الله محمدی وزیر داخله و رحیم وردک وزیر دفاع این کشور را امروز شنبه ۴ آگوست/اوت به دلیل ناتوانی در جلوگیری از "موشک‌پرانی‌های پاکستان به افغانستان" و "افزایش سطح ناامنی در این کشور" برای استیضاح فراخواندند.

نمایندگان مجلس پس از آنکه هر دو وزیر را مورد استجواب قرار دادند و توضیحات آنها را شنیدند در رای‌گیریهای جداگانه از آنها سلب اعتماد کردند.

از میان ۲۲۸ عضو حاضر در مجلس، ۱۲۶ تن آنها به آقای محمدی رای منفی دادند و ۱۴۸ تن نیز به وزیر دفاع افغانستان رای منفی دادند.

آرای تائید به هردو وزیر داخله و دفاع به ترتیب ۹۰ رای و ۷۰ رای بود.

بقیه آرا یا سفید به صندوق ریخته شد و یا هم باطل اعلام شد.

مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری افغانستان درخواست کرده تا هرچه زودتر کاندیدا‌های "شایسته تری" را برای این مقام ها معرفی کند.