روزنامه های کابل: یکشنبه، ۱۴ اسد

سلب صلاحیت دو وزیر کابینه افغانستان در مجلس نمایندگان، مسئله اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود رای عدم اعتماد مجلس نمایندگان به وزرای داخله و دفاع را بررسی کرده و نوشته که حالا پس از اتخاذ این تصمیم، باید تمامی افراد و حلقات موافق و مخالف این تصمیم، به آن احترام بگذارند.

نویسنده هشت صبح افزوده که احترام گذاشتن به تصمیم پارلمان، احترام به اصل استقلال قوای سه گانه دولت و حق نظارت پارلمان بر کارکردهای حکومت است.

نویسنده همچنین تاکید کرده که نیاز است تا با توجه به شرایط حساس امنیتی در افغانستان، رئیس جمهور کرزی بزودترین فرصت ممکن وزرای پیشنهادی برای داخله و دفاع را به مجلس معرفی کند.

روزنامه ماندگار، منتقد حکومت افغانستان اما در پیشانی صفح نخست خود نوشته: "با عزل وزیران داخله و دفاع، تلاش نفوذی های آی اس آی (دستگاه اطلاعات پاکستان) به کرسی نشست."

این روزنامه همین مسئله را در سرمقاله خود نیز بررسی کرده و نوشته که تصمیم مجلس نمایندگان در مورد رای عدم اعتماد به عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، با توجه به پیشینه کاری آقای وردک می تواند قابل توجیه باشد، اما نویسنده افزوده که برکناری وزیر داخله، می تواند در راستای اهداف پاکستان صورت گرفته باشد.

نویسنده ماندگار به این باور است که بسم الله محمدی از چهره های اصلی ضد پاکستان بوده و با برکناری او، "کابینه آقای کرزی تقریبا خالی از عناصر ضد پاکستانی شده است."

روزنامه افزوده که اگر وزرای دفاع و داخله در زمینه حملات پاکستان مقصر بودند، مجلس نمایندگان باید از شخص رئیس جمهوری افغانستان نیز به عنوان کسی که مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد جواب دادن به این گونه حملات را دارد، بازخواست کند.

روزنامه باور اما نوشته که رای عدم اعتماد مجلس نمایندگان به وزرای داخله و دفاع، آغاز خوبی برای نهادینه کردن قانون در افغانستان و تثبیت جایگاه مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد قوی مردمی در میان افغانها است.

این روزنامه نوشته که اعضای مجلس نمایندگان تنها به سلب اعتماد دو وزیر کابینه بسنده نکنند، بلکه باید بر تمام برنامه های حکومت نظارت جدی کرده و از خلاف کاری ها جلوگیری کنند.

باور افزوده که این گونه نظارت، کمک می کند تا دامن فساد نیز از حکومت برچیده شود.

روزنامه سرنوشت پرسیده که آیا حذف دو وزیر امنیتی از کابینه، وضعیت را بهبود خواهد بخشید؟

نویسنده افزوده که شاید این مسئله تاثیر مستقیم بر اوضاع نداشته باشد، اما به نوشته روزنامه، حکومت افغانستان را در مورد حملات راکتی پاکستان تحت فشار قرار می دهد تا تلاشهای خود را برای پایان دادن به این حملات تشدید کند.

نویسنده سرنوشت به این باور است که این اقدام مجلس نمایندگان، برای شکستن "انحصار قوا" در افغانستان اهمیت زیادی دارد و برای سایر اعضای کابینه آقای کرزی یک هشدار دانسته می شود.

روزنامه ویسا در همین رابطه نوشته که انداختن بار مسئولیت ضعف امنیتی در افغانستان، تنها به گردن وزارت های داخله و دفاع، بی انصافی است، چون به نوشته روزنامه، نظام و حکومت در کل ناتوان است و نا امنی نیز ریشه در همین ناتوانی نظام دارد.

با این حال، نویسنده افزوده که مردم افغانستان امیدوار است تصمیم مجلس نمایندگان، زمینه را برای بهبود اوضاع فراهم کند، نه برای ایجاد بحران.