مخالفت مجلس افغانستان با تعیین سرپرست برای وزارت‌های امنیتی

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس نمایندگان از کرزی خواست به تصامیم آنها احترام بگذارد

مجلس نمایندگان افغانستان با تصمیم رئیس جمهور کرزی در مورد تعیینی بسم‌الله محمدی و عبدالرحیم وردک به عنوان سرپرست در وزارت‌های داخله (کشور) و دفاع، مخالفت کرده است.

آقای کرزی روز گذشته، پس از آنکه وزرای داخله و دفاع در جلسه استیضاح مجلس نمایندگان سلب اعتماد شدند، همین افراد را به عنوان سرپرست در وزارت هایشان تعیین کرد.

دفتر آقای کرزی گفته که سرپرستی این افراد بر وزارتهای داخله و دفاع موقتی و تا زمانی است که افراد جدید برای این وزارت‌خانه ها انتخاب شوند.

با این حال، شمار زیادی از نمایندگان مجلس، در جلسه روز دوشنبه، ۱۵ اسد / مرداد به این تصمیم اعتراض کردند و آن را در تضاد با قانون اساسی افغانستان و و تعهدات رئیس جمهور برای حمایت از قانو‌سالاری دانستند.

'تجدید نظر'

این نمایندگان همچنین تاکید کردند که براساس قانونی که آنها تصویب کرده بودند، رئیس جمهور نمی تواند فردی را که از سوی مجلس نمایندگان سلب اعتماد شود، به عنوان سرپرست در همان ارگان معرفی کند.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان پس از شنیدن اظهارات نمایندگان معترض، از رئیس جمهور کرزی خواست که در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند.

آقای ابراهیمی گفت که علاوه بر این، یک نامه رسمی در این مورد به ریاست جمهوری می فرستد و در آن، از رئیس جمهور می خواهد که به گفته او، به تصامیم مجلس نمایندگان احترام بگذارد.

سخنگویان ریاست جمهوری تا نشر این گزارش، در مورد این درخواست مجلس نمایندگان واکنشی نشان نداده اند.

وزرای داخله و دفاع افغانستان، دو روز پیش (شنبه، ۱۳ اسد / مرداد) به دلیل آنچه که ناتوانی در جلوگیری از حملات راکتی پاکستان و همچنین افزایش نا امنی ها خوانده شد، در مجلس نمایندگان استیضاح و سلب اعتماد شدند.

مجلس نمایندگان افغانستان از رئیس جمهور کرزی تقاضا کرده که بزودترین فرصت، نامزدهای جدید خود را برای این دو وزارت به مجلس نمایندگان معرفی کند.

مطالب مرتبط