روزنامه های کابل: دوشنبه، ۱۵ اسد

سلب اعتماد وزرای داخله و دفاع و معرفی دوباره آنها به عنوان سرپرست، کماکان موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است و علاوه بر آن، گزارشها در مورد احتمال ایجاد "اتحادیه خبرنگاران" از سوی ایران در افغانستان نیز منتشر شده است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته که ایران در پی ایجاد "اتحادیه خبرنگاران" در افغانستان است.

این روزنامه افزوده که برنامه ایجاد این اتحادیه از سوی رایزنی فرهنگی ایران ترتیب شده و هدف آن "هماهنگ کردن" فعالیت رسانه های است که در راستای اهداف حکومت ایران در افغانستان کار می کنند.

روزنامه هشت صبح که منبعی برای این گزارش خود منتشر نکرده، پرسیده که "حکومت ایران که آزادی بیان را به رسمیت نمی شناسد، منتقدان ایرانی را شکجنه می کند و به زندان می افگند و همچنین اجازه نمی دهد هیچ جریان مخالف حکومت در آن کشور برای خود رسانه داشته باشد، چگونه می تواند برای افغانستان اتحادیه خبرنگاری بسازد؟"

نویسنده افزوده که ایران در سالهای اخیر از "فضای باز رسانه‌ای و آزادی بیان" در افغانستان استفاده کرده و رسانه هایی را ایجاد کرده که به علیه منافع افغانستان برنامه سازند.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به تحولات روزهای اخیر در مورد استیضاح و سلب اعتماد وزرای داخله و دفاع و بعد، تعیین دوباره آنها به عنوان سرپرست در این وزارتخانه ها از سوی حامد کرزی پرداخته است.

این روزنامه نوشته که نگاهی به این تحولات، نشان می دهد که حکومت و پارلمان، درگیر یک بازی سیاسی هستند که به نوشته روزنامه، متن آن در کاخ ریاست جمهوری نوشته می شود.

ماندگار نوشته که آقای کرزی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در پی خالی کردن پست مهمی در کابینه خود است تا بتواند آن را در اختیار سران اپوزیسیون سیاسی حکومت قرار دهد تا این افراد در انتخابات با او همسو باشند.

روزنامه ادعا کرده که آقای کرزی با تعیین دوباره این وزرا به عنوان سرپرست و اعطای مدال دولتی به آنها، می خواهد نیت اصلی خود را پنهان نگهدارد.

روزنامه سروش ملت نوشته که رئیس جمهور کرزی نباید در معرفی افراد جاگزین برای وزرای داخله و دفاع تاخیر کند.

این روزنامه نوشته که معرفی دوباره بسم الله محمدی و رحیم وردک به عنوان سرپرست، برای پر کردن خلا در این وزارت ها تا معرفی افراد جدید کار بجا است، اما به نوشته روزنامه، ادامه کار این افراد به عنوان سرپرست، می تواند روی برنامه های مهمی که افغانستان در پیش رو دارد، تاثیر منفی بگذارد.

سروش ملت نوشته که برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از ناتو به نیروهای افغان، برای آینده افغانستان سرنوشت ساز است و نیاز است تا این برنامه از سوی وزرا، نه از سوی سرپرست، مدیریت شود.

روزنامه باور اما از تصمیم آقای کرزی به معرفی دوباره وزرای داخله و دفاع به عنوان سرپرست انتقاد کرده و نوشته که اینگونه برخوردها، روند اصلاحات و اجرای قانون را با مخاطره روبرو می کند.

این روزنامه نوشته که تعیین دوباره این افراد به عنوان سرپرست، این پیام را به سایر وزرای کابینه و مسئولان ارشد حکومت می رساند که اگر مجلس نمایندگان به شما رای عدم اعتماد نیز بدهد، دوباره به عنوان سرپرست در همان پست خود ابقا خواهید شد.

روزنامه سرنوشت اما نوشته که انتظار می رود آقای کرزی اینبار در معرفی افراد جدید برای وزارت های دفاع و داخله، مصلحت های همیشگی خود را کنار گذاشته و با توجه به اصل شایسته سالاری تصمیم بگیرد.

این روزنامه نوشته که رای عدم اعتماد به یک وزیر، نیم اصلاحات است، در حالی که نیم دیگر اصلاحات، مربوط به این می شود که چه کسی به جای این وزیر معرفی می شود.