روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۶ اسد

تلاش دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان، روابط افغانستان و پاکستان و حملات مرزی و نگرانی ها در مورد نا امنی در تاجکستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود خبر داده که یکی از مقامات پیشین حاکمیت طالبان، به نام معتصم آغا، از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده است.

این روزنامه نوشته که دولت افغانستان از دیر زمانی برای حذف نام سران گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تلاش می کند، تا گروه طالبان به این بهانه چراغ سبزی برای مذاکرات صلح نشان بدهند.

اما نویسنده ماندگار افزوده که دولت افغانستان باید متوجه این واقعیت شده باشد که این برگ ها دیگر در بازی مذاکره با طالبان، پیروزی نمی آورد. به باور نویسنده، گروه طالبان به جای مذاکره با دولت، به فکر برنامه های درازمدت خود در افغانستان پس از خروج نظامیان ناتو در سال ۲۰۱۴ هستند.

روزنامه هشت صبح نوشته که رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، افغانستان را به حمایت از فرماندهان طالبان پاکستانی و شورشیان بلوچ متهم کرده است.

این روزنامه نوشته که پاکستان با وارد کردن این گونه اتهامات، می خواهد حمایت خود را از طالبان و خشونتها در افغانستان، برای مردم کشور خود توجیه کند.

اما نویسنده هشت صبح افزوده که با توجه به حملات طالبان پاکستانی در شهرهای این کشور، طالبانی که به نوشته روزنامه از سوی دستگاه اطلاعات پاکستان ساخته شد، دیر نخواهد بود زمانی که مردم پاکستان به واقعیت این مسئله پی برند که عامل "مشکلات و دشوارهای امنیتی" کشورشان، سازمان اطلاعات پاکستان است.

روزنامه آرمان ملی نسبت به اوضاع امنیتی تاجکستان و تاثیرات آن بر وضعیت افغانستان هشدار داده است.

این روزنامه نوشته که با توجه به گزارشهای موجود، احتمال دست داشتن شماری از افغانها در نا آرامی های اخیر در مناطق مرزی تاجکستان وجود دارد و نویسنده از دولت افغانستان خواسته که این مسئله را پیگیری کند.

آرمان ملی افزوده که امنیت کشورهای همسایه افغانستان، برای این کشور مهم است و نباید زمینه آن فراهم شود که افغانستان، به "پاکستانی" برای تاجکستان تبدیل شود.

روزنامه باور در سرمقاله خود، کارکرد نیروهای پلیس محلی را بررسی کرده و نوشته که فعالیت این گروه ها، به جای کمک به امنیت، تهدید به امنیت افغانستان است.

این روزنامه نوشته که در بسیاری مناطق، پلیس محلی با آنکه سلاح و مهمات دولت افغانستان را در اختیار دارد، اما در برابر قانون پابند نیست و خود را مکلف به تامین امنیت نمی داند.

روزنامه دولتی انیس از مسئولان افغانستان تقاضا کرده که تلاش کنند موانع بر سر واردات کالاهای تجاری از مرزهای افغانستان را رفع کنند.

این روزنامه نوشته که پاکستان اخیرا موانع زیادی را بر سر راه تاجران افغان ایجاد می کند که این مسئله روی بازار افغانستان تاثیرات منفی برجا می گذارد.

روزنامه نوشته که زمینه سازی برای فعالیت تاجران، از وظایف دولت ها است و افغانستان نیز از این امر جدا نیست.