پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به هواپیمای مقام نظامی آمریکا در افغانستان

مقام های آمریکایی تایید کرده اند که هواپیمای رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در شمال کابل هدف قرار گرفته است. آنها گفته اند در این حادثه به ژنرال مارتین دمپسی آسیبی نرسیده. به گفته آنها، ژنرال دمپسی در هنگام برخورد خمپاره سرگرم دیدار با سربازان آمریکایی در داخل پایگاه بگرام بوده است. ندا کارگر از کابل گزارش می دهد.