پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان می گویند 'حملات وردک افغانستان کار ما بود'

مقام های افغانستان می گویند دو بمب گذار انتحاری نزدیک یک پایگاه ناتو در ولایت وردک در هفتاد کیلومتری شرق کابل، ۱۳ نفر را کشته اند و حدود ۵۰ نفر را زخمی کرده اند. رئیس جمهوری افغانستان حمله را محکوم کرده و آن را دشمنی با اسلام و انسانیت خوانده. واسع سروش از کابل گزارش می دهند.