تصاویری از کارخانه سمنت غوری

به روز شده:  16:02 گرينويچ - دوشنبه 22 اکتبر 2012 - 01 آبان 1391

کارخانه تولید سیمان

 • کارخانه"سمنت غوری" بزرگ‌ترین کارخانه تولید سیمان در افغانستان است. این کارخانه در سال 1344 خورشیدی احداث شد.
 • این کارخانه بعد از سقوط طالبان، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی دوباره فعال شده است.
 • این کارخانه در سال‌های جنگ داخلی، زمانی نیمه تعطیل بود و گاهی هم هیچ تولیدی نداشت.
 • تامین انرژی ارزان یکی از مشکلات سهامداران این کارخانه است. در حال حاضر این کارخانه با برق وارداتی ازبکستان و ذغال سنگ، کار می کند.
 • اسلام الدین احمدی از مسئولان این کارخانه می گوید در زمینه حق الاجاره نیز بین دولت و سهامداران شرکت، مشکلاتی وجود دارد.
 • اولین کارخانه سمنت در ۱۳۰۸ خورشید در مکروریان کابل توسط ایتالیایی ها ایجاد شد. کارخانه دومی بعدا توسط زمین شناسان فرانسوی در جبل السراج پروان راه اندازی شد، اما در حال حاضر این کارخانه ها فعال نیستند.
 • در سال 1344 خورشیدی کارخانه برق بغلان برای تامین انرژی کارخانه سیمان حداث شد. اما درحال حاضر نمی تواند نیاز برق کارخانه سیمان را تامین کند.
 • رسول محسنی رییس شورای ولایتی‌ بغلان می گوید: "از روزی که کارخانه سمنت غوری به بخش خصوصی داده شده وضعیت بدتر شده است. سهامداران، زمین های مربوط به این کارخانه را به زورمندان فروخته اند."
 • بیش از ۶۰۰ نفر در کارخانه "سمنت غوری" کار می‌کنند. ۴۰۰ نفر هم در تاسیساتی که ذغال سنگ این کارخانه را تامین می کند، مشغول کار هستند.
 • سیمان، در حال حاضر مهم ترین نیاز افغانستان برای بازسازی است، دولت و بخش خصوصی تلاش دارند، قیمت سیمان را کاهش دهند.
 • تولیدات داخلی سیمان افغانستان برای نیاز این کشور کافی نیست و افغانستان هنوز میلیون‌ها تن سیمان از پاکستان و ایران وارد می کند.
 • کارخانه "سمنت غوری" در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار تُن سیمان تولید می کند.
 • برای تولید این مقدار سیمان، روزانه ، ۱۶۰ تُن ذغال سنگ، ۵۶۰ تُن سنگ چونه، ۸۰ تُن گِل رَس و ۲۰ تُن گَچ مصرف می شود.
 • مقام های افغان امیدوارند که با جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، در زمینه استخراج منابع زیر زمینی، خود را از کمک‌های خارجی بی نیاز کند.
 • بی‌کاری یکی از مهم ترین مشکلات افغانها است و دولت تلاش می کند با جلب سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه های تولیدی، شغل ایجاد کند.
 • شماری از کاگران "کارخانه سمنت غوری" می گویند، در سال‌هایی که این کارخانه دولتی بود، وضع زندگی آنها بهتر بود.
 • سمنت‌غوری، در افغانستان شهرت خوبی داشته و در سالهای گذشته نیز افغانها از کیفیت این سیمان راضی بوده اند.
 • دولت افغانستان می گوید، سطح تولید این کارخانه به مرحله ای که در قرارداد درج شده، نرسیده و سهامداران این کارخانه در فعال کردن بخش دوم آن تاخیر داشته اند.

کارخانه تولید سیمان

 • کارخانه"سمنت غوری" بزرگ‌ترین کارخانه تولید سیمان در افغانستان است. این کارخانه در سال 1344 خورشیدی احداث شد.
 • این کارخانه بعد از سقوط طالبان، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی دوباره فعال شده است.
 • این کارخانه در سال‌های جنگ داخلی، زمانی نیمه تعطیل بود و گاهی هم هیچ تولیدی نداشت.
 • تامین انرژی ارزان یکی از مشکلات سهامداران این کارخانه است. در حال حاضر این کارخانه با برق وارداتی ازبکستان و ذغال سنگ، کار می کند.
 • اسلام الدین احمدی از مسئولان این کارخانه می گوید در زمینه حق الاجاره نیز بین دولت و سهامداران شرکت، مشکلاتی وجود دارد.
 • اولین کارخانه سمنت در ۱۳۰۸ خورشید در مکروریان کابل توسط ایتالیایی ها ایجاد شد. کارخانه دومی بعدا توسط زمین شناسان فرانسوی در جبل السراج پروان راه اندازی شد، اما در حال حاضر این کارخانه ها فعال نیستند.
 • در سال 1344 خورشیدی کارخانه برق بغلان برای تامین انرژی کارخانه سیمان حداث شد. اما درحال حاضر نمی تواند نیاز برق کارخانه سیمان را تامین کند.
 • رسول محسنی رییس شورای ولایتی‌ بغلان می گوید: "از روزی که کارخانه سمنت غوری به بخش خصوصی داده شده وضعیت بدتر شده است. سهامداران، زمین های مربوط به این کارخانه را به زورمندان فروخته اند."
 • بیش از ۶۰۰ نفر در کارخانه "سمنت غوری" کار می‌کنند. ۴۰۰ نفر هم در تاسیساتی که ذغال سنگ این کارخانه را تامین می کند، مشغول کار هستند.
 • سیمان، در حال حاضر مهم ترین نیاز افغانستان برای بازسازی است، دولت و بخش خصوصی تلاش دارند، قیمت سیمان را کاهش دهند.
 • تولیدات داخلی سیمان افغانستان برای نیاز این کشور کافی نیست و افغانستان هنوز میلیون‌ها تن سیمان از پاکستان و ایران وارد می کند.
 • کارخانه "سمنت غوری" در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار تُن سیمان تولید می کند.
 • برای تولید این مقدار سیمان، روزانه ، ۱۶۰ تُن ذغال سنگ، ۵۶۰ تُن سنگ چونه، ۸۰ تُن گِل رَس و ۲۰ تُن گَچ مصرف می شود.
 • مقام های افغان امیدوارند که با جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، در زمینه استخراج منابع زیر زمینی، خود را از کمک‌های خارجی بی نیاز کند.
 • بی‌کاری یکی از مهم ترین مشکلات افغانها است و دولت تلاش می کند با جلب سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه های تولیدی، شغل ایجاد کند.
 • شماری از کاگران "کارخانه سمنت غوری" می گویند، در سال‌هایی که این کارخانه دولتی بود، وضع زندگی آنها بهتر بود.
 • سمنت‌غوری، در افغانستان شهرت خوبی داشته و در سالهای گذشته نیز افغانها از کیفیت این سیمان راضی بوده اند.
 • دولت افغانستان می گوید، سطح تولید این کارخانه به مرحله ای که در قرارداد درج شده، نرسیده و سهامداران این کارخانه در فعال کردن بخش دوم آن تاخیر داشته اند.

کارخانه تولید سیمان

 • کارخانه"سمنت غوری" بزرگ‌ترین کارخانه تولید سیمان در افغانستان است. این کارخانه در سال 1344 خورشیدی احداث شد.
 • این کارخانه بعد از سقوط طالبان، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی دوباره فعال شده است.
 • این کارخانه در سال‌های جنگ داخلی، زمانی نیمه تعطیل بود و گاهی هم هیچ تولیدی نداشت.
 • تامین انرژی ارزان یکی از مشکلات سهامداران این کارخانه است. در حال حاضر این کارخانه با برق وارداتی ازبکستان و ذغال سنگ، کار می کند.
 • اسلام الدین احمدی از مسئولان این کارخانه می گوید در زمینه حق الاجاره نیز بین دولت و سهامداران شرکت، مشکلاتی وجود دارد.
 • اولین کارخانه سمنت در ۱۳۰۸ خورشید در مکروریان کابل توسط ایتالیایی ها ایجاد شد. کارخانه دومی بعدا توسط زمین شناسان فرانسوی در جبل السراج پروان راه اندازی شد، اما در حال حاضر این کارخانه ها فعال نیستند.
 • در سال 1344 خورشیدی کارخانه برق بغلان برای تامین انرژی کارخانه سیمان حداث شد. اما درحال حاضر نمی تواند نیاز برق کارخانه سیمان را تامین کند.
 • رسول محسنی رییس شورای ولایتی‌ بغلان می گوید: "از روزی که کارخانه سمنت غوری به بخش خصوصی داده شده وضعیت بدتر شده است. سهامداران، زمین های مربوط به این کارخانه را به زورمندان فروخته اند."
 • بیش از ۶۰۰ نفر در کارخانه "سمنت غوری" کار می‌کنند. ۴۰۰ نفر هم در تاسیساتی که ذغال سنگ این کارخانه را تامین می کند، مشغول کار هستند.
 • سیمان، در حال حاضر مهم ترین نیاز افغانستان برای بازسازی است، دولت و بخش خصوصی تلاش دارند، قیمت سیمان را کاهش دهند.
 • تولیدات داخلی سیمان افغانستان برای نیاز این کشور کافی نیست و افغانستان هنوز میلیون‌ها تن سیمان از پاکستان و ایران وارد می کند.
 • کارخانه "سمنت غوری" در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار تُن سیمان تولید می کند.
 • برای تولید این مقدار سیمان، روزانه ، ۱۶۰ تُن ذغال سنگ، ۵۶۰ تُن سنگ چونه، ۸۰ تُن گِل رَس و ۲۰ تُن گَچ مصرف می شود.
 • مقام های افغان امیدوارند که با جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، در زمینه استخراج منابع زیر زمینی، خود را از کمک‌های خارجی بی نیاز کند.
 • بی‌کاری یکی از مهم ترین مشکلات افغانها است و دولت تلاش می کند با جلب سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه های تولیدی، شغل ایجاد کند.
 • شماری از کاگران "کارخانه سمنت غوری" می گویند، در سال‌هایی که این کارخانه دولتی بود، وضع زندگی آنها بهتر بود.
 • سمنت‌غوری، در افغانستان شهرت خوبی داشته و در سالهای گذشته نیز افغانها از کیفیت این سیمان راضی بوده اند.
 • دولت افغانستان می گوید، سطح تولید این کارخانه به مرحله ای که در قرارداد درج شده، نرسیده و سهامداران این کارخانه در فعال کردن بخش دوم آن تاخیر داشته اند.

کارخانه تولید سیمان

 • کارخانه"سمنت غوری" بزرگ‌ترین کارخانه تولید سیمان در افغانستان است. این کارخانه در سال 1344 خورشیدی احداث شد.
 • این کارخانه بعد از سقوط طالبان، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی دوباره فعال شده است.
 • این کارخانه در سال‌های جنگ داخلی، زمانی نیمه تعطیل بود و گاهی هم هیچ تولیدی نداشت.
 • تامین انرژی ارزان یکی از مشکلات سهامداران این کارخانه است. در حال حاضر این کارخانه با برق وارداتی ازبکستان و ذغال سنگ، کار می کند.
 • اسلام الدین احمدی از مسئولان این کارخانه می گوید در زمینه حق الاجاره نیز بین دولت و سهامداران شرکت، مشکلاتی وجود دارد.
 • اولین کارخانه سمنت در ۱۳۰۸ خورشید در مکروریان کابل توسط ایتالیایی ها ایجاد شد. کارخانه دومی بعدا توسط زمین شناسان فرانسوی در جبل السراج پروان راه اندازی شد، اما در حال حاضر این کارخانه ها فعال نیستند.
 • در سال 1344 خورشیدی کارخانه برق بغلان برای تامین انرژی کارخانه سیمان حداث شد. اما درحال حاضر نمی تواند نیاز برق کارخانه سیمان را تامین کند.
 • رسول محسنی رییس شورای ولایتی‌ بغلان می گوید: "از روزی که کارخانه سمنت غوری به بخش خصوصی داده شده وضعیت بدتر شده است. سهامداران، زمین های مربوط به این کارخانه را به زورمندان فروخته اند."
 • بیش از ۶۰۰ نفر در کارخانه "سمنت غوری" کار می‌کنند. ۴۰۰ نفر هم در تاسیساتی که ذغال سنگ این کارخانه را تامین می کند، مشغول کار هستند.
 • سیمان، در حال حاضر مهم ترین نیاز افغانستان برای بازسازی است، دولت و بخش خصوصی تلاش دارند، قیمت سیمان را کاهش دهند.
 • تولیدات داخلی سیمان افغانستان برای نیاز این کشور کافی نیست و افغانستان هنوز میلیون‌ها تن سیمان از پاکستان و ایران وارد می کند.
 • کارخانه "سمنت غوری" در حال حاضر سالانه ۱۲۰ هزار تُن سیمان تولید می کند.
 • برای تولید این مقدار سیمان، روزانه ، ۱۶۰ تُن ذغال سنگ، ۵۶۰ تُن سنگ چونه، ۸۰ تُن گِل رَس و ۲۰ تُن گَچ مصرف می شود.
 • مقام های افغان امیدوارند که با جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، در زمینه استخراج منابع زیر زمینی، خود را از کمک‌های خارجی بی نیاز کند.
 • بی‌کاری یکی از مهم ترین مشکلات افغانها است و دولت تلاش می کند با جلب سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه های تولیدی، شغل ایجاد کند.
 • شماری از کاگران "کارخانه سمنت غوری" می گویند، در سال‌هایی که این کارخانه دولتی بود، وضع زندگی آنها بهتر بود.
 • سمنت‌غوری، در افغانستان شهرت خوبی داشته و در سالهای گذشته نیز افغانها از کیفیت این سیمان راضی بوده اند.
 • دولت افغانستان می گوید، سطح تولید این کارخانه به مرحله ای که در قرارداد درج شده، نرسیده و سهامداران این کارخانه در فعال کردن بخش دوم آن تاخیر داشته اند.

More Multimedia

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.