آلبوم عکس: افغانهای ساکن آمریکا

به روز شده:  13:15 گرينويچ - 04 نوامبر 2012 - 14 آبان 1391
  • در آمریکا حدود ۳۰۰ هزار افغان زندگی می‌کنند. این افغانها از سیاست گرفته تا موسیقی، سینما، دوکانداری، تاکسی‌رانی و غیره مشغول کار در این کشور هستند.
  • بیشتر افغانها در کالیفرنیا زندگی می‌کنند. تنها در شهرهای سانفرانسیسکو، فریمانت و هیوارد این ایالت حدود ۶۰ هزار افغان زندگی می‌کنند
  • دراین شهر ها اتحادیه های افغان ها به صورت دوام‌دار با آمریکاییها نشست ها برگزار می کنند و روی رابطه افغانستان وآمریکا صحبت می کنند.
  • خیلی از افغان‌ها انتخابات آمریکا را با جدیت دنبال می‌کنند و منتظر اند که رئیس جمهوری آینده آمریکا برای افغانستان چه می کند.
  • دراین روزها بیشتر مغازه ها، رستورانت و قهوه خانه های کابل کوچک، شهرکی در فریمانت، میزبان افغان های است که برنامه های انتخاباتی اوباما و میت رامنی را سبک سنگین می کنند.
  • افغان ها عمدتا در سه دوره زمانی به آمریکا مهاجر شدند. افغان هاییکه درسالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ مهاجر شدند و افغان های که دردهه ای نود و بعد ازسقوط طالبان به آمریکا آمدند.
  • گفته می شود بیشتر افغان‌ها در آمریکا ازنظر اقتصادی درحد متوسط هستند و در مواردی هم وابسته به کمک های مالی دولت این کشور.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.