درآمدهای مالیاتی دولت افغانستان بیش از سیزده درصد افزایش یافت

Image caption عبدالرحمان مجاهد: ده سال پیش عواید مجموعی حکومت پنج میلیارد افغانی بود اما حالا این رقم به صد میلیارد افغانی رسیده است.

دولت افغانستان می‌گوید که در یک سال گذشته حدود دو میلیارد دلار از عایدات ماهانه مردم به دست آورده است که این رقم نشان‌دهنده بیش از ۱۳ درصد افزایش در میزان عایدات مجموعی دولت نسبت به سالهای گذشته است.

مسئولان وزارت مالیه افغانستان، اصلاحات در این وزارتخانه و همچنین آگاهی عامه در مورد مسایل مربوط به مالیات را دلیل افزایش عایدات دولت افغانستان می‌دانند.

عبدالرحمان مجاهد مسئول جمع آوری عواید وزارت مالیه افغانستان در صحبتی با بی‌بی‌سی گفت که مالیاتی که دولت افغانستان از عایدات مردم در یک سال گذشته به دست آورده است به صد میلیارد افغانی (حدود ۲ میلیارد دلار) می‌رسد.

آقای مجاهد گفت که درآمد حکومت افغانستان ده سال پیش پنج میلیارد افغانی بود اما این رقم در سال های مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خورشیدی بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مسئول جمع آوری عواید وزارت مالیه افزایش عایدات دولت را "بالقوه و یک تغییر مثبت" عنوان می‌کند.

آقای مجاهد همچنین گفت که عایدات به دست آمده، شامل پول مالیه‌دهندگان بزرگ دولت افغانستان از جمله شرکت های خصوصی امنیتی و شرکت های ساختمانی است.

یک منبع آگاه در وزارت مالیه که نخواست نامش گرفته شود به بی‌بی‌سی گفت که در جمع آوری مالیات از شماری از شرکت های خارجی با چالش ها و موانعی نیز مواجه شده اند و به باور این مقام وزارت مالیه بعضی از شرکت های خارجی برای پرداخت نکردن مالیات، از افغانستان خارج شده‌اند.

او افزود، وزارت مالیه تعداد زیادی از شرکت‌هایی را که در افغانستان فعالیت می‌کنند و از پرداخت مالیه سر باز زده اند به دادستانی کل معرفی کرده که در پرونده تخلف مالیاتی این شرکت ها پای شماری از نمایندگی های کشورهای خارجی و سازمان های بین‌المللی نیز باز شده است.

کارشناسان مسایل اقتصادی افغانستان هرچند رشد ۱۳درصدی عایدات مجموعی دولت افغانستان را پیشرفت خوبی در جمع آوری مالیات می‌دانند اما بر واقعی بودن آمار ارایه شده از سوی وزارت مالیه تردید نشان می‌دهند.

آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که بررسی‌های انجام شده در مورد ساختار مالیات و عایدات افغانستان نشان می‌دهد که دولت افغانستان در خصوص جمع آوری میلیارد ها افغانی مالیات پرداخت نشده ناتوان بوده است.

آقای حافظی به بی‌بی‌سی گفت: "اتاق تجارت بین‌المللی بررسی کرده که بر اساس آن دولت افغانستان حدود ۲۵۰ میلیارد افغانی مالیات پرداخت نشده پنهانی نزد سرمایه‌گذاران خصوصی و منابع بین‌المللی دارد."

او گفت که اگر دولت بتواند این پول ها را به دست بیاورد دست کم توانایی تمویل بودجه عادی خود را پیدا خواهد کرد.

با این حال مسئولان وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که جمع آوری مالیات با توجه به شرایط افغانستان، کار دشواری است اما دولت توانسته پول خود را از بعضی از مالیات دهندگان بزرگ و کوچک به دست بیاورد.

مطالب مرتبط