روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۱۲ حمل

سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به قطر دیروز پایان یافت. روند صلح و ایجاد دفتر طالبان در قطر مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این سفر بود. روزنامه های ۱۲ حمل/فروردین کابل امروز نتایج این سفر را به بررسی گرفتند.

روزنامه افغانستان، حکومت را به خاطر نداشتن برنامه شفاف در روند صلح انتقاد کرده است.

این روزنامه افزوده که تاکنون تنها طالبان در این روند به امتیازاتی چون رهایی زندانیان‌شان دست یافتند.

نویسنده افغانستان از حکومت خواسته با با برنامه‌ریزی دقیق و راهکارهای شفاف روند صلح را دنبال کند.

روزنامه چراغ نوشته که گشایش دفتر برای طالبان در قطر به هدف صلح "بسیار ساده انگارانه" است.

نویسنده چراغ به جنایات طالبان اشاره کرده و نوشته که کوشش برای صلح با طالبان، نمادین و تلاشی برای مشروعیت دادن به طالبان است.

روزنامه ماندگار نیز این سفر را بی نتیجه خوانده است زیرا پاکستان به هیچ عنوان از زیاده خواهی‌هایش در امور افغانستان عقب نمی‌نشیند.

نویسنده ماندگار به نقش پاکستان در روند صلح تاکید کرده و نوشته که پاکستان در نشست قطر نیز غایب نبوده است.

ماندگار افزوده که در ظاهر سفر کرزی به دعوت امیر قطر صورت گرفته است اما قراین (اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد گفتگوهای مستقیم آمریکا با طالبان) نشان می‌دهد که این سفر به فرمایش آمریکا ترتیب یافته است.

روزنامه وحدت نیز به نتایج این سفر خوشبین نیست و همچنان نوشته که این فرصت از سوی آمریکا به حکومت افغانستان داده شده تا با طالبان در قطر گفتگو کند.

روزنامه ۸‌صبح نیز نوشته تا زمانی که پایگاه‌ها و شبکه‌های حمایتی طالبان در پاکستان نابود نشوند، تمامی تلاش‌های صلح به شکست می‌انجامد.

نویسنده ۸‌صبح از جامعه جهانی خواسته تا روی ارتش پاکستان فشار بیاورد تا تمامی شبکه‌های حمایتی طالبان را نابود کند.

این روزنامه به ابهاماتی در روند صلح اشاره کرده و از مقامات خواسته تا روند صلح را روشن و شفاف سازند.

روزنامه آرمان ملی نتایج اقتصادی سفر کرزی به قطر را بررسی کرده است.

آرمان ملی نوشته که رئیس جمهوری سرمایه داران قطر را به افغانستان دعوت کرده در حالی که دامنه فساد در کشور بسیار گسترده است.

نویسنده آرمان ملی از آقای کرزی خواسته زمانی که سرمایه گذاران را به کشور دعوت می‌کند باید خارهای فساد را از جاده پیشرفت کشور بردارد.

روزنامه سخن اول این بخش از سفر آقای کرزی را قدردانی کرده است.

سخن اول افزوده که رویکردهای اقتصادی باید جز برنامه های جداناپذیر سفرهای خارجی مسئولان دولتی باشد زیرا رشد اقتصادی کشور در ایجاد ثبات و امنیت نقش بسیار مهم دارد.

مطالب مرتبط