پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رشته گزارشهایی در مورد موسقی افغانستان

تلاطم ساز و سرود؛ سیر موسیقی در افغانستان. این مجموعه از گزارش‌ها به بررسی سیر موسیقی در افغانستان میپردازد.