زنان افغان خواستار تبعیض مثبت دولت برای افزایش مشارکت سیاسی هستند

شماری‌ از فعالان زن افغان خواستار ایجاد تبعیض مثبت از سوی دولت افغانستان به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات این کشور شدند.

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان مرکب از زنان فعال افغان هستند که از شش ماه بدین سو فعالیت خود را با حمایت بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) آغاز به کار کرده‌است.

نجیبه ایوبی، یکی از اعضای این گروه روز پنجشنبه به رسانه‎ها گفت: "برای زنان باید حوزه‌های انتخاباتی جداگانه در نظر گرفته شود، اگر تعداد نامزدهای زن برای احراز پست‌های نمایندگی شورای ولایتی به قدر کافی نباشد، وزارت امور زنان افغانستان و نهادهای مدنی اجازه داشته باشند که فهرست زنان فعال را برای مشارکت در رقابت تهیه و به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کند."

او افزود: "برای نامزد شدن در پست‌های ریاست جمهوری و نمایندگی شورای ملی نیز باید روند جمع آوری امضاء نصف تعداد امضاهای باشد که برای مردان در نظر گرفته شده‌است."

براساس قانون انتخابات افغانستان نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به تعداد ده هزار و نمایندگان شورای ملی نیز یک ‎هزار امضاء و کپی کارت رای دهی را جمع آوری و به کمیسیون انتخابات ارائه کنند.

او با اشاره به اینکه باید پول تضمین زنان نیز نصف پول مردان باشد، تاکید کرد که این پول باید توسط وزارت امور زنان به نامزدهای زن داده شود و در صورتیکه کاندیدای برنده نشد، این پول دوباره به وزارت امور زنان برگردانده شود.

در قانون انتخابات افغانستان تصریح شده‌است که شرکت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی افغانستان باید مقدار پولی را به عنون تضمین به این کمیسیون تحویل دهد.

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان افغانستان می‌گوید این طرح بدین منظور ارائه شده سهم‌گیری زنان در انتخابات بیشتر شود.

این فعالان از دولت افغانستان خواستند که پیشنهاد آنان را در قانون جدید انتخابات افغانستان درنظر گیرد.

طرح قانون جدید انتخابات افغانستان توسط شورای وزیران تصویب و به شورای ملی افغانستان ارسال شده است.

دو روز پیش فیفا نیز از پارلمان این‌ کشور خواست که طرح جدید قانون انتخابات را به زودی تصویب کند.

درقانون اساسی افغانستان آمده‌است که به تناسب جمعیت هر ولایت به طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان عضویت داشته باشند.

اکنون از ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان افغانستان ۶۷ کرسی به به زنان اختصاص دارد.

۲۷ کرسی از مجموع ۱۰۲ کرسی مجلس سنای افغانستان نیز در اختیار زنان هستند. ۱۲۴ کرسی از مجموع ۴۲۰ کرسی شوراهای ولایتی نیز توسط زنان اشغال شده است.

مطالب مرتبط