روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۸ حمل

Image caption طنز بدون شرح روزنامه افغانستان

در تیترهای خبری و عناوین تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل، موضوعاتی در مورد استیضاح وزیران کابینه در کنار عکس‌های برجسته وزیرانی که ابقا شدند، به چشم می‌خورد.

روزنامه های امروز کابل همچنین به موضوعات مختلفی از جمله سفر رئیس ستاد ارتش آمریکا به کابل و برنامه‌های هند برای تاجران افغان پرداخته و همچنین شمارش معکوس را برای انتخابات ریاست جمهوری که در حمل سال آینده برگزار خواهد شد، آغاز کرده‌اند.

مجلس نمایندگان افغانستان حدود چهار ماه قبل تصمیم گرفت که یازده وزیر کابینه را استیضاح کند اما یکی به دلیل حاضر نشدن همه یازده وزیر به مجلس و دیگر تعطیلات زمستانی نمایندگان مردم، روند استیضاح این وزیران تا هفته پیش به تعویق افتاده بود.

اما پس از این همه انتظار مجلس افغانستان از یازده وزیر تنها برای دو وزیر، اطلاعات و فرهنگ و معادن صندوق رای گذاشت و آنها را هم ابقا کرد.

روزنامه اطلاعات روز، در سرمقاله خود زیر عنوان "اسیتضاح وزرا؛ افتضاح وکلا" نوشته است که مجلس نمایندگان افغانستان در اعمال صلاحیت های انحصاری خود نسبت به وزیران کابینه دچار ضعف شده است.

به نظر روزنامه، مجلس افغانستان در استیضاح کُل یازده وزیر، ناکام مانده و عامل این ناکامی "ریشه در بی کفایتی و بی مسئولیتی وکلا دارد." که زمینه مقامات بلند پایه حکومتی از قانون را هموار می کند.

روزنامه ۸صبح، نیز در سرمقاله خود مجلس افغانستان را "منبع تولید فساد" عنوان داده و نوشته است که تغییر دیدگاه اعضای مجلس در برابر استیضاح کل یازده وزیری که قرار بود به جلسه استیضاح حاضر شوند، پرسش برانگیز است.

به نظر ۸صبح، در مورد استیضاح نشدن نُه وزیر باقی مانده کابینه، "آنچه که معروف به چهارشنبه های نمایندگان است کارش را کرد." زیرا به باور سرمقاله نویس ۸صبح، وقتی دیدگاه نمایندگان در یک شب تغییر می‌کند، هر کسی می تواند به این نتیجه برسد که معامله‌ای در کار بوده است.

روزنامه، از زبان اعضای هیات اداری مجلس نقل کرده که در ماجرای استیضاح نشدن وزیران کابینه، پول تبادله شده و نوشته است که برای بیشتر اعضای مجلس افغانستان، قانون و منافع عمومی مهم نه که منافع شخصی اهمیت بیشتری دارد.

همینطور بسیاری از روزنامه های چاپ کابل ادعاهایی را مبنی بر تبادله پول میان وزیران و اعضای مجلس نمایندگان منتشر کرده اند اما تاکنون مدارکی دال بر این ادعا ها منتشر نشده است.

از دید نویسنده روزنامه باور، پس از آنکه دو وزیر توسط رای اکثریت اعضای مجلس در وظایف شان ابقا شدند، برخی از نمایندگان که "از معامله میان وزیران و هم کرسی های شان پی برده بودند" مانع استیضاح وزیران باقی مانده شدند.

روزنامه آرمان‌ملی، عنوان مطلب اصلی خود را به آنچه دیروز در مجلس افغانستان گذشت، اختصاص داده و نوشته است که معاملاتی در پشت پرده استیضاح وزیران صورت گرفته است.

این روزنامه نوشته است که مجلس افغانستان سه روز پیش به کارنامه یازده وزیر کابینه در مصرف بودجه توسعه‌یی در سال ۹۰ مالی، قناعت نداشت اما حالا به یکبارگی به قناعت رسیده است که حکایت از معاملاتی در پشت پرده دارد.

آرمان‌ملی نوشته که این یک امر معمولی است و در گذشته نیز اتفاق افتاده که دیدگاه اعضای مجلس در مورد عملکرد حکومت یک شبه تغییر کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

بر اساس جدول زمانی ایکه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شده، قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نوزدهم حمل سال ۱۳۹۳ خورشیدی یعنی درست یک سال بعد برگزار شود.

تعدادی از روزنامه های چاپ امروز کابل با چاپ مقاله‌هایی به ابعاد مختلف انتخابات ریاست جمهوری از جمله سرنوشت قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت‌های کمیسیون برگزارکننده انتخابات که تاهنوز تصویب نشده است، پرداخته اند.

روزنامه ماندگار در مطلب اصلی خود نوشته است که یک سال به برگزاری انتخابات مانده اما "نامزدان ریاست جمهوری خواب اند." و از سویی هم، چالش های زیادی برای برگزاری انتخاباتی شفاف و عادلانه وجود دارد.

روزنامه نوشته است که با توجه به همه موانعی ایکه فرا راه انتخابات وجود دارد و نگرانی از احتمال برگزار نشدن انتخاباتی شفاف، اما نیاز است که مردم در این انتخابات به عنوان یگانه راه تحول سیاسی در افغانستان شرکت کنند.

روزنامه خدمتگار، نیز با نشر مطلبی در مورد انتخابات نوشته است که باوجودی که مردم انتظار دارند با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، نقشی در تحول سیاسی و بهبود وضعیت بازی کنند اما با آنهم به نظر می رسد که امید زیادی به برگزاری انتخاباتی شفاف وجود ندارد.

خدمتگار، نگرانی های امنیتی، تصویب نشدن قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های نهاد برگزار کننده انتخابات و هچنین تلاش ها برای به چالش کشیدن این انتخابات را از چالش هایی دانسته است که به باور نویسنده، می تواند مانع برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری شود.

مطالب مرتبط