روزنامه‌های کابل: سه شنبه ۲۰ حمل

حمله گروهی مهاجمان انتحاری به ولایت فراه، نشست علمای دینی در کابل و فساد در پارلمان مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی سه شنبه ۲۰ حمل/فروردین کابل است.

روزنامه آرمان ملی حادثه اخیر در ولایت فراه را بررسی کرده است. در این حادثه بیش از پنجاه نفر کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.

آرمان ملی نوشته که دشمن هر بار از همان یک سوراخ بیرون می‌شود و چون مارهای افعی مردم و دولتیان را می‌گزد.

آرمان ملی به حادثه‌های مشابه در ولایت‌های دیگر اشاره کرده و نوشته همه نقاطی که می‌تواند مورد استفاده دشمن با استفاده از روش‌های مختلف قرار بگیرد، باید با دقت شناسایی و در مورد آنها تدابیر لازم گرفته شود.

به باور نویسنده آرمان ملی، تکرار اینگونه رخدادها از یک سو سبب کشتار مردم می‌شود و از جانبی هم پایه‌های اعتماد میان مردم و نیروهای امنیتی را متزلزل می‌سازد.

روزنامه چراغ نیز از ایجاد رعب و وحشت به عنوان استراتیژی طالبان برای رسیدن به اهداف و مقاصدشان یاد کرده است.

چراغ نوشته که برخورد طالبان نشان می‌دهد که این گروه ماهیت کاملا سیاسی دارد و دین تنها یک شعار و ابزاری است که آنها به کار می‌گیرند.

روزنامه انیس نیز اعمال طالبان را خلاف دستورهای اسلام خوانده و از طالبان خواسته تا به روند صلح بپیوندند و از قتل و کشتار دست بردارند.

انیس همچنان از حادثه اخیر در ولایت فراه به عنوان پاسخ طالبان به دعوت صلح یاد کرده و افزوده که طالبان همیشه به جای این که گام مثبتی برای رضای خدا بردارند به قتل و کشتار مردم بی گناه پرداختند.

روزنامه اصلاح به جایگاه خاص علمای دینی در افغانستان اشاره کرده و نوشته است که مردم به گفته‌های آنها باور دارند و عمل می‌کنند.

نویسنده اصلاح نوشته که علمای دین باید در سخنان و موعظه‌های شان واضح سازند که جنگ جاری در افغانستان ناروا است.

اصلاح همچنان از علمای دین خواسته که مخالفان را به صلح دعوت کنند.

روزنامه خدمتگار نیز به سکوت پیش از این علما در این مورد اشاره کرده و نوشته که اکنون سکوت آنان به پایان رسیده است.

این روزنامه به فیصله‌های نشست دیروز علما در کابل اشاره کرده است.

در نشست دیروزی علما گفته شد که افغانستان "دارالحرب" نیست و استفاده از نصوص شرعی برای توجیه حملات انتحاری غیرمشروع است."

روزنامه ۸‌صبح نوشته که تمامی میکانیزم‌هایی که نقش نظارتی پارلمان را تثبیت می‌کند، به ابزار باج‌گیری تبدیل شده‌اند. "وزیر باید به نماینده مجلس پول بدهد، تا استیضاح نشود. وزیر باید مقرری‌ها را به فرمایش وکیل انجام دهد، تا از استیضاح در امان بماند. اگر وزیری تاگلو در فساد غرق باشد ولی، «حق وکیل» را بدهد، می‌تواند به زراندوزی ادامه دهد."

۸‌صبح افزوده که دیروز شماری از نمایندگان مجلس به‌صراحت گفتند که همکاران‌شان، از وزیران استیضاح شده، پول دریافت کرده‌اند و در بدل آن، رای اعتماد داده‌اند.

اما نویسنده ۸‌صبح به این باور است که این نمایندگان باید به‌صورت مشخص همکاران رشوه‌خوارشان را که به‌نام نمایندگی از مردم مشغول "فربه کردن فساد و پرکردن جیب‌های خود" هستند، افشا کنند تا عزت و اعتبار خود را اعاده کنند.

مطالب مرتبط