بانک جهانی در زمینه سد سازی افغانستان را یاری می رساند

وزیر انرژی و آب افغانستان می‌گوید که بانک جهانی اعلام کرده است که این کشور را در زمینه بازسازی سد آبی بر روی رودخانه کنر در شرق افغانستان یاری می رساند.

محمد اسماعیل خان افزود که با تکمیل این سد، برای ۱۰ الی ۱۲ سال انرژی برق افغانستان از منابع داخلی تامین خواهد شد.

وزیر انرژی افغانستان از قرار داد خط انتقال ۵۰۰ کیلو ولت برق از کشور ترکمنستان به افغانستان نیز خبر داد و گفت که افغانستان طرح جامع انرژی را برای ۲۰ سال آینده نیز با همکاری یک شرکت آلمانی تهیه کرده‌است.

او افزود که این طرح دارای دو مرحله است و اجرائی شدن آن باعث خواهد شد که در دو دهه آینده افغانستان با استفاده از منابع مختلف طبیعی خویش در تولید انرژی برق به خود کفایی دست یابد.

اسماعیل خان افزوده که اجرائی شدن مرحله اول این طرح تا ۲۰۲۳ و مرحله دوم تا ۲۰۳۲ به طول خواهد انجامید.

او گفت که هزینه تهیه این طرح جامع بالغ بر ۱.۵ میلیون دلار است که از سوی بانک توسعه آسیایی پرداخت می‌شود و شرکت آلمانی فشنر این طرح را تهیه کرده است.

اولین طرح جامع انرژی افغانستان در ۱۳۵۹ خورشیدی تدوین شد و در ۱۳۸۳ نیز این طرح بار دیگر بازبینی شد.

مطالب مرتبط