پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه پنجم - حامد کرزی در جرگه آزاد

بی بی سی در یک سلسله برنامه‌های ویژه مشترک با تلویزیون ملی افغانستان، مهمترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را به بحث گرفته است.

این برنامه‌ها تحت عنوان 'جرگه آزاد' به صورت مشترک به دو زبان فارسی و پشتو اجرا می‌شود.

در این بخش، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان مهمان برنامه است و به سوالات شرکت کنندگان در برنامه پاسخ می‌دهد.

این برنامه را شعیب شریفی تهیه و داود جنبش اجرا کرده است.