دولت افغانستان برای هندوها و سیک‌ها شهرک می‌سازد

Image caption انار کلی تنها نماینده اقلیت سیک در مجلس سنا افغانستان

دولت افغانستان قرار است شهرک ویژه‌ای برای اقلیت‌های سیک و هندوی این کشور در شهر کابل بسازد.

انار کلی هنریار، نماینده اقلیت سیک در مجلس سنای افغانستان، در جریان جشن ویساک در کابل صحبت می‌کرد.

خانم هنریار به بی‌بی‌سی گفت که به دلیل مشکلاتی که این اقلیت‌ها در اجرای مراسم مذهبی بخصوص سوزاندن مردگان خود داشته اند، دولت امتیازات ویژه‌ای را برای آنان در نظر گرفته است.

به گفته خانم هنریار، مشکلات اجتماعی از دیگر چالش‌هاییست که اقلیت‌های سیک و هندو در افغانستان با آنها روبرو هستند. نظر به گفته‌های خانم هنریار، هنوز هم کودکان این اقلیت‌ها در مکاتب/مدارس از سوی هم کلاسی‌های خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

اخیرا دو مکتب برای کودکان سیک و هندو در کابل ایجاد شده است.

روز شنبه جشن 'ویساک' در کابل بود. جشن ویساک تجلیل زادروز گرو نانک، آخرین رهبر سیک‌ها، که همه ساله در ماه حمل/فروردین در افغانستان برگزار می‌شود.

از گذشته‌ها جشن ویساک عمدتا در شهر جلال آباد در شرق افغانستان از سوی اقلیت‌های هندو و سیک برگزار می شد.

در جریان جنگ‌های داخلی از افغانستان شمار زیادی از اقلیت های سیک و هندو این کشور را ترک کردند.

گفته می‌شوددر حال حاضر نزدیک به سه هزار سیک و هندو در بخش های مختلف افغانستان زندگی می‌کنند.

در قانون اساسی افغانستان برای اقلیت های سیک و هندو یک کرسی پارلمان اختصاص داده شده است.

مطالب مرتبط