'دروغ آزادی' در نمایش چیدمان کابل

"دروغ آزادی" نام نمایشگاه آثار هنری اسدالله باران برومند است که در کابل راه اندازی شده است. هنر چیدمان در افغانستان تازه است.

اسدالله باران برومند، عضو سازمان هنری بیرنگ و دانشجو در کابل است. او در سال ۲۰۰۹ از سوی موسسه فیروزکوه در میان ده هنرمند، معرفی شد و ابتدا مشغول هنرمجسمه سازی شد و بعد به هنر چیدمان رو آورد.

در چیدمان، هنرمند سعی می‌کند با استفاده از تصاویر و وسایل مختلفی که نوع آنها محدود نیست، آنچه در ذهن دارد به مخاطب خود برساند. هنرمندان این عرصه به این باورند که چیدمان از لحاظ معنایی اثر زیادی روی بیننده دارد.