روزنامه‌های کابل: یکشنبه اول ثور/اردیبهشت

تلاش‌های مجلس نمایندگان برای سهمگیری در روند صلح، افزایش ساعات درسی پشتو در مدرسه‌های کابل و توانایی نیروهای امنیتی افغان مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های یکشنبه اول ثور/اردیبهشت کابل است.

روز گذشته مجلس نمایندگان کمیته مشترک صلح را ایجاد کرد و اعلام کرد که مصوبه ای را برای رسیدن به صلح صادر خواهند کرد.

روزنامه ۸‌صبح نوشته که پارلمان اکنون در جامعه ریشه و اعتبار خود را از دست داده به این دلیل پارلمان جدی گرفته نمی‌شود و در تصمیم‌گیری‌های مهم جایی ندارد.

۸‌صبح این وضعیت را ناشی از عملکرد خود نمایندگان دانسته و نوشته که حکومت، مصوبه‌ای را که پارلمان در مورد روند صلح به تصویب برساند، جدی نخواهد گرفت.

این روزنامه به استیضاح بی نتیجه وزرای کابینه کرزی در مجلس اشاره کرده و افزوده نماینده‌ای که مبنای اعتمادش، مشتی پول و امتیاز کوچک است، نباید انتظار داشته باشد که در تصمیم‌گیری‌های بزرگ در مورد افغانستان نظریاتش لحاظ شود.

روزنامه وحدت نیز به بحث در مورد شورای عالی صلح در مجلس نمایندگان اشاره کرده و نوشته که شماری از نمایندگان خواهان برچیده شدن بساط این شورا شدند.

وحدت افزوده که این موضوع نشان می‌دهد افغانستان به دلیل مدیریت ضعیف سیاسی بیشتر از سه سال از بهترین زمان برای آوردن ثبات در کشور را بازیچه شورایی ساختگی و غیرواقعی قرار داده که ضمن برجاگذاشتن هزینه‌های زیاد سودی برای صلح نداشته است.

روزنامه انصاف نوشته که اکنون پس از گذشت سه سال، سرانجام پارلمان به ناکامی شورای عالی صلح پی برده و به این نتیجه رسیده که از ادامه کار شورای عالی صلح جلوگیری شود.

انصاف افزوده که طالبان نام چند گروه ناهمگون است و وحدت راهبردی میان آنها وجود ندارد. همچنان برخی از کشورهای خارجی زمام امور بخش‌هایی از طالبان را به دست دارند و تا آنان اراده نکنند، صلحی به میان نخواهد آمد.

"قمار وزارت معارف بر سر زبان فارسی" عنوان مطلبی است که آرمان ملی نشر کرده است.

آرمان ملی نوشته که در مکاتب شهر کابل، از تعداد ساعات درسی فارسی کاسته و به جایش به تعداد ساعات پشتو افزوده شده است.

این روزنامه افزوده که توجه به زبان‌ها یک امر لازمی است، مشروط به این که در آن سیاست‌های قوم گرایانه مطرح نباشد.

آرمان ملی نوشته که بهتر است وزارت معارف به جای تعمیل این "روند مسخره آمیز" به تعمیم سیاست‌های روشن دیگری که بتواند میان باشندگان این کشور دوستی ایجاد کند، توجه نماید.

روزنامه انیس به توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان پرداخته. این روزنامه نوشته که حال این اعتماد بیشتر شده که نیروهای نظامی افغان می‌توانند به خوبی مسئولیت تامین امنیت را به دوش بگیرند.

انیس افزوده که نیروهای امنیتی افغان در هر شهر و ولایتی که مسئولیت را به عهده گرفته‌اند بهتر از نیروهای خارجی، امنیت را تامین کردند.

مطالب مرتبط