پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترجمه آثار اهل قلم افغانستان به زبانهای غربی

اخیراً جشنواره بین المللی ادبیات ونیز شاهد رونمایی از ترجمه ایتالیایی مجموعه داستانی انجیرهای سرخ مزار بود. ترجمه این اثر که توسط محمد حسین محمدی داستان نویس و منتقد ادبی نوشته شده، از سوی انتشارات 33 پونته به زبان ایتالیایی منتشر شده است. پیش از آین ترجمه آثاری از داستان نویسان افغانستان به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی انتشار یافته است.

به همین بهانه بحثی داشتیم در مورد روند ترجمه آثار اهل قلم افغانستان به زبانهای غربی با فیلیچتا فرارو، مترجم فارسی-ایتالیایی و از مسئولان انتشارات سی و سه پونته که این اثر را منتشر کرده و محمد شریف سعیدی شاعر و منتقد ادبی در سویدن.

بحث سینمای ایران در جشنواره فیلم تورنهایم در نروژ، نگرانیها در مورد نابودی آثار تاریخی در جنگ سوریه و گفتگو با زیب، خواننده پاکستانی در مورد کارهای هنری اش از دیگر مطالب این هفته است.

مجله فرهنگی هفته را اسدالله شفایی تهیه کرده است.