پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجله فرهنگی: از نظام آموزشی افغانستان تا بنیادهای فکری طالبان

اخیراً کتابی تحت عنوان «تعلیم و تربیه در افغانستان؛ تحولات، تأثیرها و میراثها» به طور همزمان در بریتانیا و امریکا منتشر شده است. انتشارات راتلج ناشر کتاب، این اثر را نخستین تحقیق جامع درباره تاریخ و رشد معارف در افغانستان از سال ١٩٠١ میلادی یا ١٢٨٠ هجری خورشیدی تا امروز خوانده است.

این اثر (Education in Afghanistan: Developments, Influences and Legacies) نوشته دکتر یحیا بیضا، پژوهشگر در لندن، مباحث عمده مربوط به نظام آموزشی افغانستان در یکصد سال گذشته را در بر می گیرد. این کتاب نشان می دهد که چگونه تعلیم و تربیه در افغانستان ظهور کرد، و چه راههای پر پیچ و خم، نوسانات و بی ثباتیهایی را در مسیر رشد خود پیمود. گفتگو با نویسنده کتاب درباب مباحث آن و طرح پیشنهاداتی در مورد ایجاد اصلاحات در نظام آموزشی افغانستان در آغاز مجله فرهنگی هفته جای دارد.

در ادامه مجله از نشستی تحت عنوان ریشه یابی بنیادهای فکری طالبان در دانشگاه بیرکبک لندن می شنویم. این نشست از سوی «کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان» با شرکت جمعی از اهالی قلم، فرهنگیان و روزنامه نگاران برگزار شد. خواجه بشیر احمد انصاری پژوهشگر در امریکا و نویسنده اثری با همین نام سخنران اصلی این نشست علمی بود. او شواهدی در باب شباهت میان طالبان و خوارج بیان و راه حلهایی را برای مقابله با تفکر طالبانی در افغانستان ارائه کرد. در همین مورد گفتگویی داشتیم با آقای انصاری درباره مقایسه بین جریان طالبان و خوارج و راههای مقابله با اندیشه طالبانی در افغانستان.

در این شماره همچنین گزارشی درباره صد سالگی بالیوود می شنوید و جایگاه سینمای هند برای مردم افغانستان را نیز ارزیابی خواهیم کرد.

برگزاری جشنواره موسیقی مدرن و هنرهای امروزی در کابل نیز در مجله فرهنگی این هفته جای دارد.

مجله فرهنگی هفته را اسدالله شفایی تهیه کرده است.