روزنامه‌های کابل: سه شنبه ۲۴ ثور

افشاگری‌های وزیر دارایی افغانستان در جلسه استیضاح روز گذشته سرخط مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۴ ثور/اردیبهشت کابل است.

عمز زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی افغانستان روز گذشته در مجلس نمایندگان، شش تن از نمایندگان را به قاچاق و سوء استفاده از مقام متهم کرد.

روزنامه اطلاعات روز این افشاگری‌ها را بی نظیر خوانده و نوشته که این کار وزیر قابل تقدیر است.

اطلاعات روز می‌افزاید همچو افشاگری‌ها سبب رشد دموکراسی، آزادی بیان و حاکمیت قانون خواهد شد.

این روزنامه می‌نویسد که اکنون نوبت مراجع عدلی و قضایی است اما با توجه به عدم استقلال این قوه، نگرانی از عدم پیگیری این پرونده ها وجود دارد.

روزنامه آرمان ملی می‌نویسد "چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی". نمایندگان مجلس باید بدانند که هیچ کار بدی پوشیده نمی‌ماند.

آرمان ملی می‌نویسد که بسیاری‌ها برای آن به مجلس می‌روند تا در آنجا راه های ثروت یابی را دریابند اما باید بدانند که عاقبت کسانی که 'خانه مردم' را محلی برای زراندوزی می‌دانند چنین خواهد شد.

روزنامه وحدت نوشته که اتهامات وارد شده به شماری از نمایندگان مجلس باید به دقت بررسی شود تا درست یا نادرست بودن آن مشخص گردد و در صورت اثبات، نمایندگان و یا مقامات متهم به سرعت از وظایف شان برطرف شوند.

وحدت افزوده که این بررسی باید با توجه به تبعات این اتهامات یعنی بی باوری مردم به مجلس نمایندگان، به شکل عادلانه صورت گیرد.

"افشاگری کافی نیست" عنوان مطلب روزنامه ۸‌صبح است. این روزنامه می‌نویسد که سخنان وزیر مالیه میزان گسترده فساد را در مجلس نمایندگان، برجسته ساخت.

۸‌صبح نیز خواسته که نهادهای عدلی و قضایی این اتهامات را به صورت جدی پیگیری کنند.

نویسنده ۸‌صبح از نمایندگان متهم خواسته تا در این کار پیشقدم شوند تا این افشاگری‌های وزیران جناحی و سیاسی نشود.

۸‌صبح می‌نویسد که افشاگری نباید به وسیله فشار علیه نمایندگان پارلمان تبدیل شود زیرا این کار به گسترش فساد کمک خواهد کرد.

روزنامه سرنوشت، اقدام وزیر مالیه را می‌ستاید اما می‌پرسد که آیا تنها همین شش نماینده در فساد دست دارند؟ آیا وزیر مالیه این کار را به خاطر مصونیت خود انجام داد و یا به خاطر جلوگیری از فساد؟

سرنوشت از مجلس نمایندگان می‌خواهد که نمایندگان متهم را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد و در صورت ثبوت جرم، عضویت آنها را در مجلس بگیرد.

اما روزنامه ماندگار در کنار خوشبینی به آغاز روند افشاگری‌ها، می‌نویسد که این گمان وجود دارد که وزیر مالیه در تبانی با رئیس جمهوری برای زیر تاثیر قراردادن قضیه پول گیری ریاست جمهوری از استخبارات بیگانه، چنین برنامه ای را طرح کرده باشد.

ماندگار نیز به بررسی این قضیه از سوی یک کمیسیون با صلاحیت تاکید می‌کند و می‌افزاید که اگر این واقعه مثل قضایای دیگر بررسی نشود، نباید انتظار بهتر شدن وضعیت را داشت.

مطالب مرتبط