روزنامه‌های کابل: چهارشنبه ۲۵ ثور

یک بار دیگر مسمومیت دختران دانش آموز در افغانستان سرخط مطالب تحلیلی روزنامه‌ها شد.

روزنامه‌های ۲۵ ثور/اردیبهشت کابل به بهانه مسمومیت ۱۵۰ دختر در مزار شریف، به این موضوع پرداخته‌اند.

"دیروز گاو، امروز چاه فاضلاب، فردا چی؟" عنوان مطلب روزنامه ۸‌صبح است. این روزنامه نوشته که مقام‌های وزارت آموزش و پروزش علت مسمومیت دختران دانش آموز در مزار شریف را بوی چاه فاضلاب خواندند. قبلا هم کود حیوانی عامل مسمویت خوانده شده بود.

۸‌صبح می‌نویسد به نظر می‌رسد که رهبری وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد طالبان را تبرئه کند.

۸‌صبح می‌پرسد: "آیا گاو و یا چاه فاضلاب می‌تواند شمار قابل توجه شاگردان یک مدرسه را بیهوش سازد؟ چرا چنین رویدادی در جاهای دیگر رخ نمی‌دهد؟ چرا تنها دختران دانش آموز بیهوش می‌شوند؟"

نویسنده ۸‌صبح از ریاست امنیت ملی می‌خواهد تا در مورد این قضیه به مردم اطلاع رسانی کند و برای متوقف شدن این روند، تلاش کند.

روزنامه ماندگار نیز سوالات زیادی در مورد علت این مسمومیت ها پرسیده و نوشته که برنامه مسموم سازی دانش آموزان دختر، یک حرکت ایدئولوژیک است که عاملانش هم مشخص هستند.

ماندگار می‌نویسد که ادامه این روند سبب شده که بسیاری از خانواده ها از فرستادن فرزندان شان به مکاتب، حذر کنند.

ماندگار این قضایا را خطرناک خوانده و از ارگان های جنایی و قضایی می‌خواهد که به شکل جدی آن را بررسی کنند.

روزنامه انصار به سخنان اخیر وزیر آموزش و پرورش در مورد مجازات استادان و شاگردان مسموم، اشاره می‌کند و می‌نویسد که وزیر به جای چاره جویی برای این مشکل با خوی نظامی‌گری و سلطه‌جویانه اقدام به تهدید دانش آموزان کرده است.

انصار می‌افزاید که این رویدادها در اذهان جای می‌دهد که مسموم سازی دانش آموزان در کشور به یک روند مکتب ستیزی تبدیل شده است.

انصار از مقامات وزارت آموزش و پرورش می‌خواهد که به فکر راه حل این معضله و مبارزه با عوامل این حوادث باشند.

روزنامه اطلاعات روز نیز مسموم سازی دانش آموزان دختر را به طالبان نسبت داده و می‌گوید که روز به روز دشمنی طالبان با معارف بیشتر می‌شود و در مقابل لحن وزارت آموزش و پرورش در مقابل آنها نرمتر.

اطلاعات روز می‌نویسد: "این به آب و آتش زدن های وزیر، دیگر برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. اکنون همه می‌دانند که مسمومیت دانش آموزان نه یک امر عادی یا حادثه ای غیرعمدی، بلکه یک برنامه بزرگ برای تخریب آموزش و پرورش افغانستان است."

نویسنده اطلاعات روز به این باور است که مصلحت‌های روند صلح سبب شده که مقامات وزارت آموزش و پرورش با این قضایا این گونه برخورد کند.

روزنامه آرمان ملی یک قدم پیشتر رفته و نوشته که مخالفان حکومت این کار را به فرمایش کشورهای دیگر انجام می‌دهند.

آرمان ملی تاکید می‌کند که پنهان کاری در همچو قضایا، عواقب بدتر از خود رویدادها خواهد داشت.

نویسنده آرمان ملی نیز از مقامات می‌خواهد که عاملان این رویدادها را شناسایی و آنها را به قانون بسپارند.

اما روزنامه محور می نویسد که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که این مسمومیت ها ناشی از تلقینات روانی است.

محور می‌افزاید که شماری از رسانه ها تلاش می‌کنند از این وضعیت استفاده سیاسی کنند و تبلیغاتی را علیه وزیر آموزش و پرورش آغاز کردند.

محور می‌نویسد که که وزارت آموزش و پرورش با وجود این تلاش‌های سیاسی، مسیر خود را تغییر نمی‌دهد و به دشمنان اجازه نمی‌دهد که از فضای آموزش و پرورش افغانستان برای بازی‌های سیاسی میدان "بزکشی" بسازند.

مطالب مرتبط