پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: افشاگری و شفافیت

پارلمان افغانستان این هفته شاهد رویدادی بی سابقه در دور تازه کاری اش بود؛ افشاگری وزیر مالیه علیه شماری از نمایندگان مجلس. عمر زاخیلوال در صحن مجلس شش نفر از نماینده گان را به قاچاق و سوءاستفاده از مقام شان متهم کرد.

این در حالی است که خود او نیز با اتهامات مشابهی از سوی نمایندگان روبرو است.

آنچه در جلسه استیضاح وزیر مالیه روی داد نشانه چیست؟ آیا می توان آن را شروعی برای پایان دادن به فرهنگ پنهان کاری در میان سیاست مداران افغان دانست؟ اقدامات این چنینی چقدر می تواند به ایجاد شفافیت در افغانستان کمک کند؟

عبدالله شادان این موضوع را در "بحث هفته" با سه مهمان در میان گذاشته است. نجیب یوسفی، تحلیلگر سیاسی. عبدالله خداداد، رئیس دوره ای گروه اصلاح طلبان و علی اصغر رمضانپور، تحلیلگر مسایل سیاسی.