'کمیته‌ ویژه' مسئول رسیدگی به اتهامات وزیر مالیه و نمایندگان افغانستان

Image caption شش نماینده پارلمان توسط وزیر مالیه افغانستان متهم به قاچاق و سوء استفاده از مقام شد

مجلس نمایندگان افغانستان در نشست روز شنبه (۲۸ اردیبهشت / ثور) خود تصویب کرد که کمیته‌ ویژه‌ای مرکب از اعضای جامعه مدنی، حقوقدانان و نمایندگان شورای ملی افغانستان برای رسیدگی به اتهامات متقابل حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه/دارایی و شش نمایند مجلس تشکیل شود.

روز دوشنبه گذشته وزیر مالیه افغانستان شش نماینده مجلس را به "قاچاق و سوء استفاده از مقام" متهم کرد.

شش نماینده مجلس نیز روز چهارشنبه گذشته اتهامات زاخیلوال را رد کرده و گفتند اگر این اتهامات ثابت شود، حاضرند از نمایندگی مجلس استعفا کنند.

در نشست علنی مجلس نمایندگان برای رسیدگی به این اتهامات متقابل، عبد الروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان دو گزینه را پیشنهاد کرد. ارجاع پرونده به دادستانی افغانستان و بررسی آن توسط کمیته ویژه (اعضای جامعه مدنی، حقوقدانان و نمایندگان شورای ملی افغانستان.)

در نهایت نمایندگان مجلس با اکثریت آرا بررسی این پرونده را توسط کمیته ویژه تصویب کردند.

روزنامه های کابل امروز با اشاره به تنشها میان حکومت و مجلس نوشتند که این کشمکش به گونه‌ای است که هر دو نهاد از سر بی‌چارگی به رسوا کردن همدیگر می پردازند.

به نوشته این روزنامه‌ها باید منتظر بود که این گره پیچیده در کمیسیون با صلاحیت و ویژه قضایی باز می‌شود یا اینکه روی میز دادستانی حکومت به باد فراموشی سپرده خواهد شد.

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان که در صحن علنی مجلس از سوی وزیر مالیه/دارایی این کشور به دست داشتن در قاچاق و سوء استفاده از مقام خود متهم شده اند، خواهان بررسی و تحقیق در مورد این اتهامات از سوی مراجع مستقل شده بودند.

مطالب مرتبط