آرامگاه امیرعلی‌شیرنوایی پس از بازسازی

عکس‌ها از وحید پیمان

روزنامه‌نگار