روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۳۰ ثور

سفر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هند و قانون منع خشونت علیه زنان مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های دوشنبه ۳۰ ثور/اردیبهشت کابل است.

قرار است آقای کرزی امروز به هند سفر کند. گفته می‌شود که درخواست همکاری‌های نظامی به شمول خرید سلاح از هند بخشی از گفتگوهای این سفر خواهد بود.

روزنامه چراغ می‌نویسد: "کرزی با سلاح هندی به جنگ پاکستان می‌رود."

چراغ افزوده که سفر رئیس جمهوری افغانستان به هند می‌تواند بنزینی باشد بر خشم پاکستان نسبت به افغانستان و خنجری باشد بر تلاش‌های صلح که بارها مقامات افغانستان نقش پاکستان را در آن حیاتی دانسته‌اند.

نویسنده چراغ به این باور است که در گذشته امضای پیمان استراتژیک با هند همزمان با سفر هیات شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان، دسته بر دسیسه‌های بعدی پاکستان داد و سبب شد که تا امروز هیچ توافقی میان رهبران دو کشور افغانستان و پاکستان حتی با میانجگری دوستان بین‌المللی صورت نگیرد.

روزنامه چراغ می‌نویسد: "اگر آقای کرزی دنبال سلاح سبک و معمولی است پس با آن نمی‌شود خط دیورند را دوباره گرفت، پاکستان را ترسانید و طالبان را از صحنه دور کرد."

اما روزنامه ۸‌صبح به این سفر خوشبین است.

۸‌صبح می نویسد که هند در جنگ با گروه‌های چریکی تروریستی به ویژه گروه هایی که در پاکستان پایگاه و شبکه‌های حمایتی دارند، تجربه زیادی دارد و هند نیز مانند افغانستان در یک جنگ خاموش استخباارتی با گروه‌های مورد حمایت پاکستان درگیر است.

۸‌صبح افزوده که لازم است تا افغانستان و نیروهای نظامی اش، از تجربه های این کشور بیاموزند.

همچنان نویسنده ۸‌صبح به این باور است که همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی هند و افغانستان می‌تواند خلایی را که از نبود نیروهای ناتو پس از ۲۰۱۴ به میان می‌آید، تا حدی جبران کند.

روزنامه هیواد نیز این سفر را با توجه به نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سفر رئیس جمهوری را به هند مهم خوانده است.

هیواد نوشته که هند اولین کشوری بود که پیمان استراتژیک با افغانستان امضا کرد. این روزنامه افزوده که مردم افغانستان امیدوارند این سفر نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

روزنامه سخن جدید نیز می‌نویسد که این سفر با توجه به افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان و نتیجه انتخابات پاکستان، در موقعیت حساسی انجام می‌شود و حاوی پیام‌های مشخصی به این کشور است.

سخن جدید افزوده که در افغانستان سیاست روابط با هند به نوعی با ذهنیت مهار پاکستان انجام می‌شود در حالی که نقش هند و روابط با این کشور می‌تواند بسیار فراتر از این موضوع و تاثیرگذارتر باشد.

روزنامه آرمان ملی امروز نیز به موضوع قانون منع خشونت علیه زنان پرداخته است.

آرمان ملی می‌نویسد که خشونت در برابر زنان چنان در جامعه افغانستان بیداد می‌کند که برایش باید تفسیر کتاب گونه نوشت ولی اکنون باید به مجلس نمایندگان نوشت که به ارشادات دین شان به نظر و دیدی عمیق توجه کنند.

آرمان ملی تاکید می‌کند که ظلم، شکنجه، خشونت، بی عدالتی در برابر زنان در اسلام ناروا است.

قانون منع خشونت علیه زنان پس از مطرح شدن در مجلس نمایندگان موضوع داغی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. شماری از نمایندگان با بعضی از مواد این قانون مخالفت کرده و آن را خلاف شریعت خواندند اما مدافعین حقوق زن این ادعاها را رد کرده و تصویب این قانون را لازمی می‌دانند.

مطالب مرتبط