پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شمای سه شنبه: تأثیر اینترنت بر زندگی مردم در افغانستان

صدای شمای سه شنبه: تأثیر اینترنت بر زندگی مردم در افغانستانوزارت مخابرات افغانستان اخیراً اعلام کرد که مشترکین تلفن‌های همراه و ثابت در این کشور به بیش از ٢٠ میلیون رسیده و حدود ٨٠ درصد مردم افغانستان به خدمات مخابراتی دسترسی دارند. خدمات اینترنتی نیز در افغانستان در سالهای اخیر به سرعت رو به گسترش بوده است، اگرچه براساس آمارها تنها حدود ١٠ درصد مردم در افغانستان به اینترنت دسترسی دارند.

در برنامه صدای شمای سه شنبه این موضوع را بررسی کرده ایم که اینترنت چه تغییری در زندگی شما به وجود آورده و اثرات فرهنگی و اجتماعی استفاده از آن چه بوده است.