اعتصاب غذایی دانشجویان در کابل؛ پنج نفر راهی بیمارستان شدند

Image caption اعتصاب غذای ده‌ها دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به "تبعیض قومی" در این دانشکده وارد چهارمین روز خود شد

در ادامه اعتصاب غذایی شماری از دانشجویان علوم اجتماعی در کابل، حداقل پنج نفر از این دانشجویان به دلیل ضعف ناشی از اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده اند.

این دانشجویان از چهار روز گذشته در برابر ساختمان پارلمان افغانستان اعتصاب غذا کرده و خواستار "اصلاحات" در دانشکده علوم اجتماعی هستند.

محمد آقا، یکی از نمایندگان این دانشجویان می گوید که با بخشی از دانشجویان برخورد تبعیض آمیز قومی صورت می گیرد.

او گفت که یکی از خواستهای آنها برکناری رییس دانشکده علوم اجتماعی است.

محمد عارف رحمانی، از اعضای مجلس نمایندگان که با اعتصاب کنندگان دیدار کرده، می گوید که وزارت تحصیلات عالی حاضر شده به بخشی از خواستهای دانشجویان معترض رسیدگی کند.

آقای رحمانی گفت که مسولان وعده داده اند که یکی از استادان مورد انتقاد دانشجویان از این دانشکده تبدیل کرده و اوراق امتحان را که دانشجویان نسبت به آن معترض هستند به شکل مقایسه‌ای بازنگری خواهند کرد.

او گفت که وزارت تحصیلات عالی درباره برکناری رئیس دانشکده علوم اجتماعی به دلیل اینکه شخص وزیر در سفری بیرون از افغانستان است، تصمیمی نگرفته است.

تعدادی از نهادهای مدنی و دانشجویان بعضی از نهادهای آموزشی خصوصی نیز با حضور در محل اعتصاب حمایت خود را از این اقدام دانشجویان اعلام کرده اند.

اعتصاب کنندگان به بی بی سی گفته اند که تا برآورده نشدن خواست هایشان، دست از اعتصاب نمی کشند.

هنوز مسولان وزارت تحصیلات عالی در مورد خواست های اعتصاب کنندگان به رسانه ها چیزی نگفته اند.

مطالب مرتبط