از زیرچکک به زیر ناودان؛ سرنوشت افغانهای مهاجر در سوریه

Image caption نزدیک به یک هزار افغان در سوریه گیرمانده اند

نزدیک به یک هزار پناهجوی افغان در منطقه کوچکی در شرق دمشق که در کنترل دولت است گیرمانده اند.

آنها می‌گویند پناهگاه عمومی شان در شرق منطقه موسوم به سیده زینب در حومه دمشق در تیررس هاوان/خمپاره های مخالفان است و تا کنون ده تن از آنها کشته شده اند.

گفته می شود که در ده سال گذشته بیش از دو هزار پناهجوی افغان از راه ها و کشورهای مختلف به این امید رسیدن به کشورهای غربی، به سوریه رفته اند تا از آنجا به کمک کمسیاری عالی پناهنده گان سازمان ملل به کشور سومی فرستاده شوند.

اما به دنبال درگیری ها بین سربازان وفادار به بشاراسد و نیروهای شورشی، نصف از آنها که اسناد قانونی و توان مالی داشتند از سوریه فرار کرده اند.

به گفتهء عارف ادبی یکی ازین پناهجویان بسیاری از آنهایی‌ که در سوریه مانده اند زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند.

عارف ادبی که ۲۹ سال دارد هفت سال پیش به سوریه رفت. اومی‌گوید پیش از آغاز جنگ های سوریه در سه سال پیش مهاجران با اسنادی که دفتر پناهنده گان سازمان ملل به آنها داده بود، می توانستند آزادانه به سراسر سوریه سفر کنند.

آقای ادبی که از منطقه سیده زینب تلفنی با بی‌بی‌سی صحبت می‌کرد گفت، بسیاری ازین افغان‌های پناهنده، از شیعه های افغانستان هستند.

او می‌گوید آنها بیم از آن دارند که بخاطر مذهب شان، از سوی مخالفان رژیم که سنی مذهب اند، هدف قرار خواهند گرفت.

به گفتهء آقای ادبی پناهجویان افغان از محلات مختلف توسط شورشیان رانده شده و در ناحیهء کوچک در سیده زینب تجمع کرده اند.

او گفت نبود امنیت امکانات آموزش برای کودکان، از جدی ترین مشکلات آنها است.

آقای ادبی افزود که دفتر پناهجویان سازمان ملل تا به حال از چند کشور همسایه سوریه خواسته تا این افغان های گیرمانده در سوریه را به عنوان پناهجو بپذیرند. اما این درخواست تا به حال رد شده و سرنوشت صدها افغان در سوریه همچنان مبهم و ناروشن است.

مطالب مرتبط