پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث فرهنگی هفته؛ آهنگ میهنی

آهنگ‌های میهنی در افغانستان طرفداران زیادی دارد. در مناسبت‌های مختلفی همچون برگزاری انتخابات، لویه جرگه‌ها و در روزهای برگزاری جشن‌های ملی، بنگاه‌های پخش رادیویی و تلویزیونی به پخش آهنگ‌های میهنی می‌پردازند. اما موسیقی میهنی که موسیقی حماسی نیز نامیده شده دارای چه سابقه‌ای است و دستگاه‌های حاکم چه استفاده‌هایی از آن می‌کرده اند و سرودهای میهنی چگونه طرفداران دیدگاه‌های متفاوت در دوره‌های مختلف را تشجیع و ترغیب به انجام کاری می‌کرده که شاید در وضعیت عادی حاضر به انجامش نبودند.

شهباز ایرج میزبان بحثی در این باره است که مهمانان آن صدیق قیام و مسعود حسن‌زاده اند.