پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا جوایز مرکز بین‌المللی زندگینامه‌های کمبریج معتبر است؟

Image caption دفتر مرکز بین‌المللی زندگینامه‌ها در شهر کمبریج بریتانیا

چندی قبل برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که دو شهروند افغان جوایز را از سوی یک نهاد خصوصی بریتانیای بدست آوردند.

القابی چون "مرد سال" برای صدیق افغان ریاضی‌دان افغان که خود را بنیانگذار تنها "مرکز ریاضی فلسفی جهان" می خواند و عنوان "متفکر جهان در قرن ۲۱" برای محمد یونس نواندیش،‌ شهردار کابل.

این القاب از سوی مرکز بین المللی زندگینامه‌ها در بریتانیا به این دو شخصیت افغان اهدا شده است.

اعطای این القاب استقبال گسترده شماری از نهادهای دولتی افغانستان و رسانه‌های داخلی این کشور را به دنبال داشت.

اما این مرکز و جوایز که از سوی آن اهدا می‌شود، از چه اعتبار و ارزشی در جهان برخوردار است.

ببرک احساس در این مورد تحقیق کرده و این گزارش را تهیه کرده است: