پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گپی با وجیهه رستگار بر سر آلبوم تازه اش

وجیهه رستگار آلبوم تازه‌ای منتشر کرده. سیزده آهنگ در این آلبوم آمده که سه تا به زبان پشتوست، یکی هزارگی و بقیه همه ترانه‌های فارسی دری اند. آلبوم "عاشق بیدار است" به تازگی در کابل تهیه و پخش شده است که بیشتر ترانه‌های آن را سمیع حامد ساخته. سهراب سیرت با خانم رستگار در مورد این کار تازه اش صحبتی داشته.