روزنامه‌های کابل: یکشنبه پنجم جوزا

اختلاف بر سر واژه دانشگاه و پوهنتون در قانون تحصیلات عالی افغانستان، اعتصاب دانشجویان در کابل و آغاز روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری، مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های پنجم جوزا/خرداد کابل است.

اختلاف بر سر کاربرد واژه دانشگاه و پوهنتون روز گذشته در مجلس نمایندگان سبب شد که بحث روی قانون تحصیلات عالی افغانستان بی نتیجه بماند.

روزنامه باور می‌نویسد که مجلس نمایندگان باید در حل این مشکل منافع ملی را در نظر گیرد.

باور می افزاید که اگر طرفی "پوهنتون" را قبول نمی‌کنند، طرف دیگر چگونه آموزش به زبان دری را در تمام مکاتب کابل و در تمام دانشگاه کابل قبول می‌کنند؟ چطور تمام مکتوب های رسمی را به زبان دری قبول می‌کنند؟

اما روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که اگر نمایندگان به حاکمیت قانون می اندیشند باید به موارد اصلی قانون شکنی بپردازند نه به بحث کاربرد چند واژه فارسی دری که آن هم از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حل شده و عادی است.

۸‌صبح به اعتصاب دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل اشاره کرده و نوشته که این اعتراض مدنی نشان می‌دهد که مشکل مدیریتی و خلای قانونی در دانشگاه ها تا چه اندازه جدی است.

نویسنده ۸‌صبح از نمایندگان می‌خواهد تا در این قانون به موارد اصلی و مهم چون تعریف رابطه استاد و دانشجو، انتخابی شدن روسای دانشکده ها و دانشگاه ها و جدید ساختن نصاب های درسی بپردازند.

روزنامه وحدت نیز به اعتصاب غذایی دانشجویان پرداخته است.

وحدت می‌نویسد که فساد افزون بر این که در ساختارهای سیاسی کشور نفوذ کرده در ساختارهای علمی و دانشگاهی نیز نفوذ کرده است.

نویسنده وحدت به این باور است که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها در زمینه فساد است و تبعیض یکی از مهم ترین شاخص های فساد و قصه دردناک تاریخ سیاسی افغانستان است.

وحدت افزوده که این حرکت مدنی دانشجویان نشان داد که هنوز روحیه عدالتخواهی و آزادی خواهی در بین جوانان افغانستان زنده است.

روزنامه آرمان ملی نیز از بی توجهی مسئولان برای پاسخگویی به خواست این دانشجویان انتقاد می‌کند.

آرمان ملی می‌نویسد که باید یک هیات حقیقت یاب از سوی دولت با حضور نمایندگان معترضین و جامعه مدنی و مسئولین آموزش عالی کشور به شکایات دانشجویان رسیدگی کنند.

به باور نویسنده آرمان ملی، رسیدگی به این موضوع سلامت نظام آموزش عالی را تامین می‌کند.

جامعه باز می نویسد که این روزها کابل کانونی از رویدادهای متناقض و متضاد است؛ از حمله انتحاری گرفته تا اعتراض مدنی و جشن هوا کردن بالون های رنگین.

جامعه باز افزوده که مردم افغانستان اکنون و پس از تجریه سال ها، به عنوان انسان‌های خردمند، ناظر و درگیر در امور و رویدادهای تلخ و شیرین، به خوبی می‌توانند از میان الگوهای مختلف گزینش کنند.

جامعه باز می نویسد: اکنون ماییم که باید نشان دهیم به کدام یک از الگوهای موجود رای می دهیم؛ خشونت، تعصب، نابرابری، جهالت یا زندگی شرافتمندانه، آزاد و سرشار از زیبایی و نشاط.

روزنامه سخن جدید می نویسد: "پنجم جوزا، شروع آزمون مشارکت سیاسی"

بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز ثبت نام رای دهندگان که کارت رای دهی ندارند، آغاز می‌گردد.

سخن جدید می‌نویسد که شروع این برنامه، آزمونی فراروی امر مشارکت سیاسی مردم است.

به باور نویسنده سخن جدید، این برنامه زیربنای تحولی است که خانه تکانی سیاسی را به اساس خواست مردم میسر می‌سازد.

سخن جدید افزوده که هرگاه شرکت در انتخابات با گرفتن کارت رای دهی به عنوان یک امر ملی و ضروری برای هر فرد افغان پنداشته شود، در آن صورت پیروزی تمثیل دموکراسی قابل تصور است.

مطالب مرتبط