تجمع اعتراضی در لندن برای حمایت از زنان افغان

عکس‌ها از عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار افغان مقیم بریتانیا