تجمع اعتراضی در لندن برای حمایت از زنان افغان

  • 27 مهٔ 2013 - 06 خرداد 1392

عکس‌ها از عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار افغان مقیم بریتانیا