پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: نقش مردم در تحکیم امنیت

براساس گزارشها، اخیراً اطلاع دهی مردم در مورد حرکات مشکوک و یا تخریبی، منجر به اقدام نیروهای امنیتی افغانستان و پیشگیری از حوادث امنیتی شده است. در تازه ترین مورد در کابل، بنا بر خبرها، اطلاع دهی مردم به پلیس باعث شناسایی یک حمله کننده انتحاری و دستگیری او شد. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نیروهای امنیتی از مردم عادی می خواهند تا برای حاکمیت قانون و حفظ امنیت همکاری کنند.

موضوع برنامه رادیویی صدای شما در روز سه شنبه همکاری مردم در تامین امنیت بود و صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله هم در طول این برنامه حضور داشت و ضمن پاسخ گفتن به سوال شنوندگان، از میزان همکاری مردم در این زمینه ابراز رضایت کرد.