روزنامه‌های کابل: سه شنبه ۷ جوزا

پایان اعتصاب دانشجویان کابل و انتخابات سال آینده افغانستان همچنان امروز موضوع مطالب تحلیلی روزنامه‌های هفتم جوزا/خرداد کابل است.

روز گذشته پس از هشت روز، مسئولین دولتی به خواست های دانشجویان علوم اجتماعی دانشکده کابل که دست به اعتصاب غذایی زده بودند، پاسخ مثبت دادند. برکناری رئیس این دانشکده و یکی از استادان و مبارزه با تبعیض در دانشگاه از خواستهای مهم این دانشجویان بود.

"ششم جوزا ماندگار شد." عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است.

اطلاعات روز می‌نویسد که ششم جوزا روزی که به خواست‌های دانشجویان معترض پاسخ مثبت داده شد، برای همیشه در تاریخ مبارزات مدنی و جنبش دانشجویی افغانستان جاوید خواهد ماند.

نویسنده اطلاعات روز می‌خواهد که این روز به عنوان روز دانشجو درج تقویم شود و تلاش شود با این حرکت دانشجویی اصلاح گری و مبارزه با فساد گسترش پیدا کند.

روزنامه ۸‌صبح نیز می‌نویسد که این اولین حرکت مدنی در سطح کشور است که نتیجه می‌دهد و امید است که این حرکت مدنی سرآغاز مبارزات مدنی در کشور باشد.

اما نویسنده ۸‌صبح تاکید می‌کند که نباید اجازه داد که حرکت‌های مدنی دست خوش بازی‌های سیاسی بعضی سیاستمداران شود یا رنگ و بوی قومی به خود بگیرد.

روزنامه افغانستان نوشته "پس از هشت روز، به عدالت 'آری' گفته شد".

افغانستان می‌نویسد که دانشکده علوم اجتماعی از سالها قبل با مشکلات زیادی رو به رو بود. رفتارهای تبعیض آمیز، خواست‌های غیراخلاقی، بدرفتاری با دانشجویان و مدیریت ناکارآمد از جمله این مشکلات بود.

نویسنده افغانستان به این باور است که حمایت‌های مدنی و مردمی از اعتراض دانشجویان، خواست آنها را به یک خواست ملی تبدیل کرد و در نتیجه به خواست عدالتخواهانه آنان پاسخ مثبت داده شد.

اما روزنامه خدمتگار در حالی که تایید می‌کند که تبعیض در دانشگاه های افغانستان وجود دارد اما می‌نویسد که ادعاهای دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل بی اساس ثابت شده است.

خدمتگار افزوده که این روند می‌تواند استادان دیگر را در دانشگاه متضرر سازد.

نویسنده خدمتگار از مسئولان نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که به این قضیه رسیدگی کنند و عدالت را تامین سازند.

روزنامه سرنوشت نیز به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون بررسی شکایات دانشجویان بوده، اشاره می‌کند و از حکومت به خاطر قبول خواست نامشروع دانشجویان انتقاد می‌کند.

هیلی ارشاد نماینده مجلس به رسانه ها گفته است که آنها ورق‌های امتحانات دانشجویان را بررسی کردند و هیچ گونه حق تلفی با آنها صورت نگرفته است.

سرنوشت می‌نویسد: "با وجود غلط اثبات شدن ادعاهای دانشجویان، قبول درخواست آنان چه معنا دارد؟"

روزنامه محور نیز می‌نویسد که باید روشن شود که اعتراض دانشجویان کابل واقعا یک حرکت مدنی بود یا اهداف دیگری را پشت سر خود داشت.

محور افزوده اگر اکنون گروه دیگری از دانشجویان اعتراض کنند که چرا به زبان آنها در دانشگاه کابل تدریس نمی‌شود و جزوه های درسی تنها به زبان دری است یا این که چرا در کتابخانه تنها کتاب‌های ایرانی است و کتاب به زبان آنها نیست، آیا به درخواست های آنان پاسخ داده خواهد شد؟

نویسنده محور به این باور است که گروهی از احساسات دانشجویان معترض برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کرده‌اند.

شماری از روزنامه های کابل به بهانه آغاز ثبت نام رای دهندگان امروز نیز به موضوع انتخابات پرداخته اند.

جامعه باز می‌نویسد با توجه به این که گروهی مطرح کرده بودند که حکومت قصد برگزاری انتخابات را ندارد، خبر آغاز ثبت نام رای دهندگان می‌تواند نقش موثری در ایجاد آرامش و امنیت روانی میان مردم نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته باشد.

نویسنده جامعه باز، برگزاری انتخابات را در شرایط فعلی افغانستان از دو جنبه دارای اهمیت می‌خواند؛ حفظ ثبات سیاسی و تحکیم دموکراسی.

روزنامه ماندگار نیز آغاز ثبت نام رای دهندگان را آغاز اعتماد سازی خوانده است.

ماندگار می‌نویسد که در انتخابات های گذشته افغانستان تقلب‌های زیادی صورت گرفته اما اکنون با تشویق مردم به ثبت نام و اشتراک در انتخابات می توان روند اعتماد سازی دوباره به انتخابات را در بین مردم آغاز کرد.

روزنامه انصار نیز از مردم خواسته تا با گرفتن کارت رای دهی خودشان آینده شان را بسازند و به بیگانگان اجازه ندهند که از عدم حضور مردم در صحنه، سوء استفاده کنند.

مطالب مرتبط