روزنامه‌های کابل: چهارشنبه ۸ جوزا

افزایش ناامنی ها در کشور و کشمکش میان دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه کابل موضوعات مهم مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۸ جوزا/خرداد کابل است.

روزنامه ماندگار به افزایش ناامنی ها در افغانستان اشاره کرده و می‌نویسد که شمار زیادی از طالبان مدارس دینی پاکستانی، پس از بسته شدن مدارس‌شان به جنوب افغانستان آمده‌اند که مجال زندگی را از مردم محل ربوده‌اند.

ماندگار افزوده که در آستانه خروج نیروهای خارجی و فرار رسیدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این نیروها می‌توانند مانع بزرگی بر راه این برنامه‌ها باشند.

ماندگار می‌نویسد که امید می‌رود نیروهای امنیتی به زودی تجهیز شوند و بتوانند مسئولیت‌های‌شان را با موفقیت انجام دهند.

اما روزنامه سخن جدید ناامنی ها را به موضوع بحث روی پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان ربط داده است.

سخن جدید می‌نویسد که امضای پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن به جای این که باعث تامین امنیت شود، ناامنی‌های زیادی را به بار آورده است.

نویسنده سخن جدید به این باور است که آمریکا بسیاری از مواد این پیمان را عملی نکرده است. او به عنوان نمونه از عدم حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان یاد می‌کند.

روزنامه وحدت نیز به ناامنی‌های اخیر در کشور پرداخته است.

وحدت می‌نویسد که طالبان از درگیری‌های درونی نظام افغانستان استفاده کرده و تلاش دارد نفوذ خود را در مناطق جنوبی و شرقی تداوم و توسعه دهد.

اما وحدت افزوده که می‌توان با راه اندازی انتخابات شفاف، امید و تلاشی را که این ناامنی‌ها از جامعه گرفته، دوباره زنده ساخت.

نویسنده وحدت به برگزاری یک انتخابات گسترده و شفاف تاکید کرده و می گوید که تنها از این طریق می‌توان قطار از ریل خارج شده افغانستان را درون پرتگاه نابودی بیرون کشید.

چراغ می‌نویسد: "اولین پس لرزه های پیروزی مدنیت بر عصبیت"

روزنامه چراغ از راهپیمایی دیروز دانشجویان، به عنوان پس لرزه های پیروزی مدنیت بر عصبیت یاد می کند.

روز گذشته شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه کابل راهپیمایی کردند و از دولت خواستند تا رئیس و استاد دانشکده علوم اجتماعی را که به خواست شماری از دانشجویان دیگر برطرف کردند، دوباره در پست‌های‌شان موظف کنند.

بیش از هشتاد دانشجوی علوم اجتماعی در اعتراض به تبعیض در دانشگاه کابل، هشت روز دست به اعتصاب غذایی زده بودند و در نتیجه حکومت به خواست آنها برای برطرفی رئیس و استاد دانشکده علوم اجتماعی پاسخ مثبت داد اما اکنون گروه دیگری بر علیه این دانشجویان برخاستند.

چراغ می‌نویسد که جهل و تعصب هرگز نمی‌تواند بر حقیقت روشنایی و عدالت پیروز شود.

به باور نویسنده چراغ، دستاورد حرکت مدنی دانشجویانی که اعتصاب غذایی کرده بودند، تنها برکناری دو فرد نبوده بلکه قدرت سکوت معنادار را نشان داده و ثابت کرده که در افغانستان هم می‌توان به صورت دموکراتیک و مسالمت آمیز به خواست های مشروع رسید.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که اعمال حق دموکراتیک نباید به گونه‌ای باشد که حق دیگران را ضایع سازد و به نظم عمومی آسیب برساند.

۸‌صبح می افزاید هشدار بستن دروازه های دانشگاه کابل که روز گذشته از سوی راهپیمایان مطرح شد، مبنای منطقی و قانونی ندارد.

به باور نویسنده ۸‌صبح برکناری و تبدیلی روسای دانشکده ها امری عادی است و عده ای در تلاش هستند که صحنه دانشگاه را به صحنه کشمکش‌های قومی تبدیل کنند اما دانشجویان نباید این اجازه را به آنها بدهند.

اما روزنامه سرنوشت می‌نویسد که راهپیمایی دیروزی دانشجویان و استادان یک حرکت مدنی واقعی بوده و مسئولین نیز وعده سپردند که بالای خواست‌های آنان فکر کنند.

سرنوشت افزوده که حرکت دانشجویانی که اعتصاب کرده بودند یک حرکت سیاسی بوده و دولت زیر فشار به خواست‌های آنان پاسخ مثبت داده است.

ویسا نیز می‌نویسد: "مصلحت‌های بی‌جا و احتیاط های مضر تا چه وقت؟"

نویسنده ویسا به این باور است که پاسخ مثبت دولت به خواست دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی که برای هشت روز اعتصاب غذایی کرده بودند، گام نادرست بوده است.

ویسا افزوده که قبول خواست این دانشجویان عمل کردن به شرط های خارجی ها است.

مطالب مرتبط